Fra udvalgene

Referat af Årsmødet MC Gudme 29. januar 2022 kl. 15.00

Klubhuset Teglværksvej 45 Gudme

Dagsorden

 1. Valg af dirigent/referentVibeke valg til dirigent og Steffen som referent

2 Valg af stemmetællere

Lars TDC og Lea

3 Beretning v. Charlotte

Godkendt og vedlagt dette referat

4 Regnskab v. Kim

Der har ingen udgifter været i løbet af 2021

Indtægt fra kontingent: 14.900 kr.

Samlet kassebeholdning: 77.000 kr.

Da der ikke har været nogen udgifter, blev det besluttet at hele julefrokosten i år, afholdes af klubkassen. Svend og Mette afregner med Kim.

Regnskab godkendt

5 Kontingent

Drøftet, og besluttet at kontingentet bibeholdes på 500 kr.

Der blev spurgt, hvad man får for sit kontingent?

Her kan nævnes:

 • Vi har et huset vi kan mødes i hele året
 • Klubben kan lånes gratis, incl forbrug af el, vand og varme, til private anledninger
 • Opstaldning af motorcykel
 • Benytte værkstedet

6 Indkomne forslag

 • Ønske om, at der laves en beskrivelse af vedligeholdelse og renovering af hele klubhuset. Beskrivelsen skal skabe overblik over projekterne, og hvilke tiltag, der skal igangsættes for at projekter kan gennemføres.

Det blev besluttet at Byggeudvalget laver en beskrivelse af de opgaver, der skal laves. Beskrivelse hænges op i klubhuset, så alle kan se, hvilke opgaver der er gang i. Det skal lige nævnes, at det ikke er byggeudvalget, som står for at opgaverne laves, dét er en fælles opgave for os alle.

Lars TDC vil gerne være én af dem, der gør gulvet på toiletterne færdigt.

 

 1. Ønske om at kontingent nedsættes betydeligt.
 2. Hvordan skaber vi reklame for klubben, for at få flere medlemmer
 3. Antal i bestyrelsen ønskes forøget.

 

 

Beretning 2021 MC
Kære alle MC’er

Jeg har kunne mærke det på mig selv, at det har været et svært år, med at holde gejsten oppe, og mærket en trælshed (hvis der er der noget der hedder det) over året, der er gået…

Altså NU vil jeg godt have en helt almindelig hverdag igen.

Corona har været et gardin, der har trukket for fællesskaber og aktiviteter, ikke kun her i MC Gudme, men i hele verden.

Vi har dog her i klubben indimellem trukket dette gardin fra, og kørt tirsdagsture, dag- og flerdagsture og mødes i klubben i løbet af vinteren med kaffe og kage og æbleskiver.

Her er der som altid  ordet HYGGE og gode oplevelser ved disse sammenkomster.. Det er det, jeg synes er kendetegner i vores klub.

Jeg er ikke så synlig i klubben, men tænker det skal blive bedre i år, ved at kører mere med på tirsdagsturene. Derudover har jeg i løbet af året været til møder i Gudbjerg Idrætsforening, og haft nogle opgaver med landmænd om jordstykke. Denne sag er heldigvis afsluttet.

Der er Generalforsamling tirsdag 22. marts kl. 18, hvor foreningen byder på en sandwich øl og sodavand.

Jeg opfordre kraftigt til, I møder talrigt op, da GIF stadig kæmper med udfordringen om manglende bestyrelsesmedlemmer. Der er dog stadig muligheder for fortsættelse af foreningen, ved sammenslutning af Gudme/Oure idrætsforening. Paraplyforening med øvrige foreninger i Gudbjerg har ikke båret frugt på nuværende tidspunkt.

Fremadrettet er der ønsker på dagsorden om, at få formalisere vores Årsmøder og udvalgsarbejde, og det vil jeg selvfølgelig være en del af. Årsmøde, beretninger, og fastlagte datoer i forhold til aktiviteter, skal være tilgængelig for alle.

Vi har tidligere skrevet alle aktiviteter op på en fysisk kalender. Det skal synes jeg fortsat skal gøres.

Tur udvalg har allerede lagt køretur for 2022 ud og vi skal have fastlagt arbejdsdage og Årsmødet her på mødet i dag.

Jeg håber vi kan se frem til et mere almindeligt år, så vi kan være i fællesskaber, uden et corona gardin foran os.

 

Glæder mig alligevel til ture ud i det blå på motorcykel.

 

Årsmødet i MC Gudme 29 juni 2021

 

Dagsorden.
1. Valg af dirigent./ referent
2. Valg af stemmetællere

 1. Beretning v. Charlotte
  4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim Jønsson
  5. Kontingent
  6. Forslag
  7. Aktivitetskalender,
  arbejdslørdage
  byfester
  grillparty
  åben hus MC relateret
  OK kampagner
  julefrokost dato
  8. Medlemmer på valg.
  Charlotte Kjærgaard
  Lars Kjærgaard
  Martin Johansen
 2. Turudvalg Lone, Vibeke, Steen og Janne

Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner
Festudvalg: Liss og Svend

 1. Årets Road King

11 Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.

 

Referat.

 

Charlotte bød velkommen og efterlyste dirigent.

 1. Valg af dirigent Jan Knudsen / referent Steffen .
 2. Valg af stemmetællere Lea og Lars TDC
 3. Beretning Se bilag
 4. Regnskabet er positivt. Aktiviteterne har været få og der er derfor få egen udgifter. Vi har egenkapital (62000 kr.) nok til tagrenovering senere. GIF overskud på 21000 kr.
 5. Kontingent uændret på 500 kr. for aktive og 225 for passive. (Vi har pt 27 aktive, 4 passive og 1 æresmedlem)
 6. Der er ikke indkommet forslag.
 7. Tirsdagsture, weekendture og ferieture ligger under kalender på hjemmesiden. Scroll lidt ned så kommer listen.
  Ok kampagner bliver meldt ud
  28 aug. arbejdslørdag
  6 nov. arbejdslørdag.
  29 jan. 2022 Årsmøde / julefrokost.
 8. Medlemmer på valg.
  Charlotte Kjærgaard – genvalg
  Lars Kjærgaard – genvalg
  Martin Johansen- genvalg
 9. Turudvalg Lone, Vibeke, Steen og Janne

Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner
Festudvalg: Liss og Svend

 1. Årets Road King. Det igen i år Peter Hansen med 10818 km.
 2. a. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.
  Her berettede Charlotte om cirkus hvor GIF blev præsenteret for køb af grunden hvor spejderhytten og Bueskytterne har deres bane. Der har været jægere på området med våben som ikke transporteres lovligt over anden mands grund. Der har været konfrontation med dem og overnattende i shelteren som var booket. Vi er opmærksomme på sagen.
  b. Der har været snakket om at flytte afgang for tirsdagsturene til kl. 18. Det gav lidt debat, men hvis enkeltture skal flyttes, skal det meddeles på mail og ikke kun på FB.

 

Årsmødet i MC Gudme 25 jan 2020

 

Dagsorden.
1. Valg af dirigent./ referent
2. Valg af stemmetællere

 1. Beretning v. Charlotte
  4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim Jønsson
  5. Kontingent
  6. Forslag
  7. Aktivitetskalender,
  arbejdslørdage
  byfester
  grillparty
  åben hus MC relateret
  OK kampagner
  julefrokost dato
  8. Medlemmer på valg.
  Kim Jönsson

Birgit Knudsen

Halldor Sørensen

 1. Turudvalg Lone, Vibeke, Steen

Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner
Festudvalg:

 1. Årets Road King

11 Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.

 

Referat.
ad. 1 Charlotte foreslog Halldor og Steffen. Begge blev valgt

 1. 2. Til stemmetællere valgtes Vibeke og Lars.
 2. 3. Beretning indsat under referatet.
 3. 4. Regnskabet blev fremlagt af Kim Jönsson. Går godt – egenkapital pt. 52012 kr – men taget skal på et tidspunkt skiftes. Vurdering af pris på montering af ståltag 30 – 40 tusind kroner ved eget arbejde anslår Kim. Der skal sikkert bruges håndværkere til taget men der skal søges fonde. Ellers er prisen for voldsom. Svend spørger om vi kan købe klubhuset. Ikke nu er konklusionen. Kontingentet ville stige drastisk. Vi kan ikke forvente megen hjælp fr Gudbjerg IF. MC Gudme er nok den underafdl. med flest medlemmer.
 4. 5. Kontingentet hæves til 500 kr.for aktive og 225 kr. for passive.

 

 1. 6. Forslag om betaling for lån/leje af klubhus. Kim. Da det ikke er vores hus, kan vi ikke leje det ud. Forslag om at kalde det rengøring eller andet dur heller ikke. Konklusion: det skal fortsat være gratis for medlemmer at låne klubhuset. Har man lyst kan man bidrage med et eller andet til klubbens arrangementer. (debatten udsprang af brug for flere penge til huset og følgen blev kontingentstigningen)
 2. 7. Aktivitetskalender,
  Arbejdslørdage 28/3 – 27/6 – 26/9
  Byfester – anden weekend i august – sikkert 8-9/8. Vi skal opprioritere at være der med vore MC’er.
  Grillparty . Har vi holdt grillfest om sommeren? Fx da klubhuset blev indviet. Der er       forslag om lørdag d. 13 juni.og festudvalget taler om at det kunne blive en fast tradition at holde det anden weekend i juni hvert år.
  Der er forslag om liveband, men det kan blive for dyrt til et grillparty. Klubben skal ikke betale for så stor en fest, så det vil blive med egenbetaling. Hvis kun klubbens medlemmer og indbudte er med skal der ikke søges om spiritusbevilling.
  Åben hus MC relateret. Punktet udgår af fremtidig dagsorden.
  OK kampagner. Meldes ud hurtigst muligt.
  Julefrokost dato. Sidste lørdag i januar. i 2021 den 30 jan. Vi møder alle i klubhuset kl 15. Alle hjælper med det fornødne og årsmødet starter kl 15.45. De der bor nærmest sørger for at varmen er tændt.

  ad. 8. Medlemmer på valg.
  Kim Jönsson – ønsker genvalg – genvalgt

Birgit Knudsen Ikke på valg. Fejl Birgit er på listen.

Halldor Sørensen – genvalgt

 

 1. 9. Turudvalg Lone, Vibeke, Steen. Alle ønskede at fortsætte. Genvalgt.

Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner. Alle ønskede at fortsætte. Genvalgt.
Festudvalg: Svend og Liss. Valgt

 

 1. 10. Årets Road King. Peter Hansen er årets Road King med 8500 km

 

 1. 11 Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.
  Der var forslag om at søge Gudbjerg IF om perlesten lagt i indkørselen, som fremstår mudret. Kim mener ikke vi skal spørge GIF, men selv købe. Koster ca. et par tusind kr.

Flagstangen er rådden. Ved køb og opsættelse af ny skal den flyttes fri af træet.

 

Referent Steffen

 

Beretning:

 

Kære alle sammen

 

Der mærkeligt det er svært at skrive endnu en beretning….

Hvad er der med os mennesker, at der skal næsten altid være et – men, for at der kan fortælles eller berettes om noget. Det er ligesom forkert at det går godt…..

 

For der er atter gået et år, og for alt er jo gået som planlagt.

Der har været tirsdagsture, ferieture her til lands  og i udlandet. Arbejdsdage med grill til frokost, og ikke at forglemme tirsdagene i vinterhalvåret. Alle de nævnte aktiviteter har kodeordet HYGGE.

 

Det er det ord jeg synes, kendetegner vores klub, og som jeg er stolt over at være formand for.

 

Vi bidrager alle på forskellige vis med at, der netop kan være hygge. Vi er fælles om det at køre motorcykel, og have klubhuset som fælles platform, som vi vedligeholde så godt som muligt, og som byggeudvalget er tovholder for.

 

Vores ture bliver sammensat at turudvalget, og så er der andre der laver mad til os, bager kager, holder hjemmeside, holder styr på km antal, holder regnskabet. Til arbejdsdagene dukker man op med div. haveredskaber for at få haven og udeområdet holdt ave.

Der kan også i løbet af sommeren eller vinter, dukke et forslag til køretur eller aktivitet op, og så køres der ud i det blå sammen.

 

Og det viser jo at vi kan hygge igennem.

 

Det er faktisk det jeg vil sige i år, og med det vi har oplevet, der er sket med nogle af vores medlemmer, slutte med med at minde om, at værdsætte dagen i dag, for vi ved ikke hvad, morgendagen bringer.

 

Husk hver morgen,  når I vågner, siger til sig selv: YES!! Jeg er her endnu.

 

Referat af årsmøde 26 jan 2019 i MC Gudme. Kl. 15.00
Klubhuset Teglværksvej 45 Gudme

Dagsorden.
1. Valg af dirigent./ referent
2. Valg af stemmetællere

 1. Beretning v. Charlotte
  4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim Jønsson
  5. Kontingent
  6. Forslag fra Svend ang. forsikring.
  7. Aktivitetskalender,
  arbejdslørdage
  byfester
  grillparty
  åben hus MC realteret
  OK kampagner
  julefrokost dato
  8. Medlemmer på valg.
  Charlotte Kjærgård

Lars Kjærgård

Martin Johansen

 1. Turudvalg Lone, Vibeke, Steen

Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner
Festudvalg:

 1. Årets Road King

11 Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.

 

 

Referat.

Ad. 1. Dirigent: Vibeke.
referent: Steffen.

ad.2.? Der var ikke brug for stemmetællere

 1. 3.Charlotte aflagde beretning: god stemning i MC Gudme. Beretning. Godkendt.
 2. 4. Regnskab v. Kim. I 2018 34 fuldgyldige medlemmer og to passive. GIF har haft udgifter på grund af vandskade. Der er brugt 150 m3. Balance passer: 42852 kr. Nogle af de penge kan bruges på taget i værkstedet. Regnskabet blev godkendt.

 

 1. 5. Kontingent på 450 kr. er meget lavt. Vi betaler ikke husleje til GIF, derfor så lavt. Når der kommer en ændring i vore udgifter, må vi sætte kontingentet op. Hvis Vi overtages af Svendborg kommune, ved vi ikke hvad der sker. Det er MC Gudmes skyld, at huset her har nogen værdi, evt. pris bør være lille, mindre end 100.000. På sigt skal vi sikkert overtage huset og omkostninger forbundet med det.

 

 1. 6. Forslag fra Svend ang. alarmsystem som, i tilfælde af indbrud, kan sende sms beskeder til de personer, der bor nærmest. Sirene og kamera vides ikke pt. GSM kort skal købes. Skal det kun virke i værkstedet? En evt. bom/ kraftigt rør henover porten ville være ligeså sikker som en alarm. Ulempen ved en alarm er at man skal huske at slå den til og der er risiko for fejlmeldinger. Alarmen koster dog kun ca. 398 kr. pr. ( Se nedenstående bilag til punktet)
  De MC er der står på værkstedet er alle kaskoforsikrede og vil være dækket af i forbindelse med tyveri ol.Det er ikke et problem nu, så derfor gør vi det ikke nu.

 

ad 7 Aktiviteter.
Arbejdsdage: lørdage 30/3 – 29/6- 28/9

Grillparty 29/6 En dato mere laves. Peter og Lars arbejder videre med det.
Byfest i Gudbjerg 10/8

Åbent hus. Vi skal ikke være aktivt udmeldende om åbent hus – eller skal vi. Vi kan åbne dørene hvis en klub forespørger, men vi skal ikke være udfarende, da det er et stort arbejde at afholde.Vi tager fat i andre klubber, når vi er på tur. Vi kunne besøge klubber på Bornholmsturen, når vi er derovre på tur i uge 31.

OK kampagner Henrik Sloth skal melde ud min. en uge før. Hvis vi skal hjælpe er vi nødt til at vide det i god tid.

Julefrokost / årsmøde: Lørdag d. 25 jan 2020

Turudvalget har udsendt aktivitetsliste til alle og den ligger også på hjemmesiden under Kalender.

 

 1. 8. Charlotte stillede op til genvalg.som formand – genvalgt
  alle øvrige på valg blev også genvalgt.

 

 1. 9. Turudvalg Lone, Vibeke, Steen genvalg, ny indtrådt Janne.
  Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner (Lars K)

Festudvalg: Svend og Liss

 

 1. 10. Road King blev i år Lea med 10484 kørte km.

 

 1. 11. Evt. Det blev fremsat ønske om faste siddepladser foran klubhuset.

Der er en lavning i græsset ved fliserne op til indgangen til klubhuset. Ønske om opfyld – forskellige forslag – arbejdsdag opgave.

Forslag om tænd og slukur til styring af lyset uden for klubhuset. Tages op senere.

 

 

Bilag til punkt 6. ( Da Svend ikke var til stede på generalforsamlingen, blev forslaget debatteret ud fra hvad enkelte medlemmer huskede fra forslaget. Efterfølgende har jeg ledt i indbakke og fundet forslaget  Halldor)

Jeg vil gerne komme med et forslag der går på, at jeg syntes i disse tider, at det måske ville være en ide, at vi fik installeret et alarm system.

Der er et system, der hedder sikkert hjem. og i det vil det koste,

2496 kr. for det vi skal bruge til selve alarmen.

149 kr. for en fjernbetjening til hver person

Der vil være 5 personer som kan få det på sin telefon, eks. bestyrelsen, og dem der bor nærmest,

Det eneste det koster udover købet af alarmen er, 199 kr om året for et sim kort.

 

Hilsen Svend.

 

Beretning for 2018 ved Årsmødet 26. januar 2019

 

Som formand har jeg ikke været meget synlig i året der er gået, men de gange jeg er mødt op, har jeg mærket den stemning, der er kendetegnet for MC Gudme, nemlig:

 

HYGGE – GLÆDE OG FÆLLESSKAB

 

om klubhus og ture sammen på motorcykle.

Jeg havde i år lidt svært ved at få skrevet denne beretning… andet end at kunne skrive

“Det er gået forrygende…” – og det var så den beretning.

Men der skal jo ligesom været et  Hvorfor…. er året gået så godt?

Det er simpelthen jer alle tilsammen, som skaber den gode ånd, som alle trives i.

Stemningen er råhygge – grin – kaffe  og kage om tirsdage, både i vinterperioden og når vi kommer ud at køre rundt på Fyn, i Jylland og Tyskland.

Sommeren var jo helt fantastisk med sol og varme, men selvfølgelig af alle dage, skulle det igen regne til Gudbjerg Byfest, dog fik vi i år afviklet ringridningen.

Og sidste tur, Poker Rally var utrolig hyggelig, hvor vejret holdt tørt denne gang.

Der har været rigtig godt fremmøde ved arbejdsdagene og de ture, som turudvalget har stået for. Og som noget nyt er der kommet “Kaffe hos” på tirsdagslisten, hvor vi besøger hinanden i privaten, og bliver budt på kaffe, hjemmebagt kage og boller, eller også Chili con carne;)

Arbejdsdagene har frisket klubhuset op, og køkkenet står næsten helt færdigt. Ombygning af toiletter er påbegyndt, og det bliver så godt, når det er gjort færdigt. Der er ryddet op i værkstedet og udenfor er der blevet slået græs og ryddet småtræer, samt gang i hakkejern og kost.

Der blev på én af arbejdsdagene (kvinderne imellem) talt om, at det kunne være hyggeligt med en dør ud til græsplænen, og et hyggehjørne henne ved åen. Det billede lader vi lige stå et øjeblik…..for

Det er også en af de gode sider ved klubben. Alle har gode ideér til en eller anden aktivitet. Det står aldrig stille her i MC Gudme.

Nogle har altid kaffen klar, andre står for æbleskiver, nogle bager en kage, og andre igen sørger for morgenmad til arbejdsdagene, og andre igen møder op til aktiviteterne i GIF, (byfest og OK arr.) Og det tror jeg ikke, der bliver ændret på, i det kommende år.

Der er nemlig allerede fra turudvalget, kommet tirsdagslisten og forslag til weekend- og uge turer.

Jeg vil gerne her til sidst sige TAK til alle udvalgene, turudvalg, byggeudvalg, madkunstner, mail/hjemmeside-, og økonomistyrer.

I har en stor andel, for at vi alle trives, og har en glæde ved at mødes i klubhuset, og komme ud og kører ture sammen.

Så tak til jer alle for året, der lige er gået. Og jeg glæder mig til det nye år, hvor vi igen vil køre motorcykel og hygge igennem.

Og er det for meget at ønske sig samme super gode sommervejr, som sidste år?

 

 

 

Årsmøde 27 jan 2018 i MC Gudme. Kl. 15.00
Klubhuset Teglværksvej 45 Gudme

Dagsorden.
1. Valg af dirigent./ referent
2. Valg af stemmetællere

 1. Beretning v. Charlotte
  4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim Jønsson
  5. Kontingent
  6. Aktivitetskalender,
  arbejdslørdage
  byfester
  grillparty
  åben hus MC realteret
  OK kampagner
  julefrokost datoFerie og weekendture
  7. Medlemmer på valg.
  Kim Jønsson
  Halldor Sørensen
 2. Turudvalg Lone, Vibeke, Steen

Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner
Festudvalg:

 1. Årets Road King

10 Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent/referent
  Kim Jønson valgt som dirigent og Steffen valgt som referent
 2. Valg af stemmetællere
  Lars Brohave og Lars Kjærgaard blev valgt stemmetællere
 3. Beretning ved CharlotteVi har været på rigtige gode turer i løbet af sæsonen:Egeskov, og tirsdagsture. På alle turene, har der været rigtig god stemning, højt humør og klubånd.
  Klubånden oplevede jeg på Jyllandsturen, hvor vi havde 2 motorcykler, der blev ”trætte”. Den ene motorcykel og mand, blev afhentet af vejhjælp og kørt hjem. Anden motorcykel fik hurtig udskriftet batteri, som der blev købt få km fra, hvor vi var strandet. Det gik et stykke tid, men det nye batteri, blev afladet… Den ”afladte” motorcykel blev afhentet af vejhjælp, men nu stod vi med en mand, uden motorcykel. Problemet blev løst, ved at én lånte sin egen motorcykel ud, og satte sig bagpå en anden motorcykel. Og vi kunne fortsætte turen. DET er klubåndJ
  Vi HYGGER os, og altid med kaffe og kage, der ind imellem er hjemmebagt, nok et plus til turene.
  Borbjergmølle – en uges MC højskole, Thy træf, Jyllandstur, Poker Rally, Åbning af Bakken og
  2017 kan beskrives som et rigtigt aktivt år, også selvom vejret ikke helt var med os.
  Der har været gang i klubhuset med arbejdsdage med stort fremmøde, så vi kunne tage fat og være hurtige færdige med på arbejdsdagene. Vi har hygget med grillaften og julefrokost, hvor der bliver lavet super god mad til os. Tak til madholdet;)
  Jeg har ikke selv været den super aktive, især på tirsdage. Men I kan jo godt selvJ J, og det glæder mig, at være formand for sådan en aktiv klub, med det store fremmøde og opbakning for aktiviteterne. Og I skal have tak for den klubånd I fremviste på Jyllandsturen, hvor I gav plads til min dårligdom, og ventende troligt på, at jeg blev klar igen..TaakJ
  Vi har stadig noget at give os til, i den nye sæson: Renovering af toiletter, planlægning af turer, og så skal vi ud at køre motorcykel. Jeg vil gerne mere med i år, og håber på en varm og tør sommer.
  Tak for 2017, det har været hyggeligt alle de gange jeg har været medJ
 4. Fremlæggelse af regnskab ved Kim Jønsson
  Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
 5. Kontingent
  Besluttet at hæve kontingent med 50 kr. til 450 fra 2019
 6. Aktivitetskalender:
  Arbejdslørdage  14. April – 1. September – 3. November
  b. Byfester: Gudbjerg Byfest 11. august og oprydning 12. august. Det er vigtig at vi stiller op begge dage, da MC Gudme er en del af Gudbjerg GIF.
  c. Grillparty: 9. juni og 1. september kl. 15.
  d.Generalforsamling i Gudbjerg GIF tirsdag den 27. februar kl. 18, til æggekage   og stegt flæsk. Tilmelding til Henrik Slot h.slot@mail.dk senest 20. Jan. Opfordring til at møde op….Konstitueringsmøde for formænd i Gudbjerg GIF 19. marts.
  e. Åben hus MC relateret – punktet slettes fra dagorden
  f. OK kampagner: Datoer kommer senere. Charlotte forhører sig ved Henrik Slot, om datoerne kan komme tidligere ud. Opfordring til at stille op, da dette også er en af de forpligtelser, der er at være i Gudbjerg GIF.
  g. Julefrokost: Lørdag den 6. januar med afholdelse af årsmøde kl. 15
  h. Weekendture – ferietur: Turudvalget har udarbejdet nogle fine lister med weekendturer og forslag til ture om tirsdage. Man er velkommen til til komme med forslag til turer.Der blev drøftet afbud fra aktiviteter med udgifter. Og der var enighed om at udgiften, skal afholdes af den enkelte, også selvom om man må melde afbud, til det man har tilmeldt sig.
  Alle datoer vil blive skrevet ind på den store kalender, der hænger i klubben. Og ved årsmødet fik alle udleveret listerne.Der blev drøftet afbud fra aktiviteter med udgifter. Og der var enighed om at udgiften, skal afholdes af den enkelte, også selvom om man må melde afbud, til det man har tilmeldt sig.
 7. Medlemmer på valg
  Kim Jønsson- genvalgt
  b. Halldor – genvalgt
 8. Turudvalg: Lone, Vibeke og Steen – genvalgt
 9. Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner – genvalgt
 10. Årets Road King blev igen Tore Magnussen med 12098 km.
 11. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages
  1. Drøftet mulighed i at søge fonde…….
  2. Oplysning om at oprette sit OK-kort til Gudbjerg Brugs, så går 25 øre pr. Liter benzin til Gudbjerg GIF.

 

 

Årsmøde 28 jan 2017 i MCGudme. Kl. 15.00
Klubhuset Teglværksvej 45 Gudme

Dagsorden.
1. Valg af dirigent./ referent
2. Valg af stemmetællere

 1. Beretning v. Charlotte
  4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim Jønsson
  5. Kontingent
  6. Aktivitetskalender,
  arbejdslørdage
  byfester
  grillparty
  åben hus MC realteret
  OK kampagner
  julefrokost dato
  weekendture – ferietur
  7. Medlemmer på valg.
  Charlotte Kjærgård

Lars Kjærgård

Martin Johansen

 1. Turudvalg Lone, Vibeke, Steen

Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner

 1. Årets Road King

10 Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.

 

Referat.  Der deltog 16 medlemmer i årsmødet.

Ad 1. Lars Kjærgård blev valgt som dirigent og Halldor som referent.
ad 2. Lars Brohave og Lars Bo blev valgt som stemmetællere.
ad. 3. Beretning v. Charlotte. Roste aktivitetsniveauet i klubben. og nævnte Årsmøde og julefrokost, åbning af Egeskov, fællestur til Sønderjylland, MC højskole i Borrebjerg Mølle, grillfest,
arbejdsdag med efterfølgende grillparty, fællestur til Vejleområdet Egtved med Lisbeth som guide,
pokerrally, alt arbejdet med gang og køkken, julehygge med gløgg og æbleskiver i klubhuset, succesholdet ved OK kampagnen og møderne i Gudbjerg IF. Formandens beretning blev godkendt.
Fremtiden: Turudvalget har allerede planlagt ture, færdiggørelse af byggeprojekt, facebook og tirsdagshygge.

 1. 4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim Jønsson. Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
  ad. 5. Kontingent. Fastholdes på som nuværende.
 2. 6. Aktivitetsdage.
  Arbejdsdage: 8/4 – 2/9 – 4/11
  Byfester: Gudbjerg 13/8

Grillfester: 17/6 og d. 2/9
Åben Hus: droppet

OK kampagner: Dato kommer senere.

Julefrokost/årsmøde: 27/1 2018 kl. 15.

Ture/Weekendture:
Mc udstilling. Forever 2 Wheels hal C i Fredericia! lørdag d.18. marts kl. 9.00 – 17.00

Åbning af Egeskov 29. april 2017 Kl. 10 – 17

Tur til Bakken. Lørdag 6 maj hvor vi mødes ved Hesselager Hotel og kører derfra kl. 10 der vil                         blive kørsel både på motorvej og landevej.

MC Højskole Borbjergmølle. Mandag til fredag 26-30 juni

Tur til Nordjylland. 24-27 august torsdag til søndag, vi kører fra Ford, torsdag kl. 10 der vil blive kørsel både på motorvej og landevej, vi skal forbi den genfundne bro som ligger Vestbirkvej 2A, 8740 Brædstrup.

Torsdag bliver der overnatning i nærheden af Silkeborg

Fredag kører vi mod Sæby trafikcenter hvor vi skal overnatte.

Lørdag bliver der overnatning i Nærheden af Ry

Djurs Pokerrally. 6-7-8 oktober. fredag til søndag. Vi køre fra Ford kl. 12 fredag, overnatning i gammel DSB sovevogn

Tilmeldinger til Lone.

Med forbehold for ændringer af hvad vi skal se på ture.

 1. 7. Medlemmer på valg:
  Charlotte Kjærgård – genvalg

Lars Kjærgård – genvalg

Martin Johansen – genvalg

 1. 8.Turudvalg Lone, Vibeke, Steen – genvalg til alle

Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner – genvalg til alle

 1. 9. Årets ”Roadking” blev Tore Magnussen med 10928 km.
  ad. 10. Evt. a. Halldor om hjemmeside og kalender. Efterlyser billeder fra folk. De ligger godt på hjemmesiden og alle kan se billeder fra vor e ture. Hjemmesiden er godt besøgt, men gennemsnitstiden for   besøg er kort. Husk at bruge kalenderen. Det er faktisk et godt aktiv og kan hjælpe formanden til at stykke     sammen til årsmødet.
 2. Martin J. Foreslår vi besøger Jyllandsringen 16 – 17 sept. og ser ham køre DM Classic roadracing.
 3. Charlotte om kørsel på motorvej kontra små veje i regnvejr. Ok med motorvejskørsel.
 4. Thy træf 2. weekend i august. (Falder sammen med byfest i Gudbjerg.)

 

 

 

 

Årsmøde 16 jan 2016 i MCGudme. Kl. 15.30 Klubhuset Teglværksvej 45 Gudme

Dagsorden.
1. Valg af dirigent./ referent
2. Valg af stemmetællere

 1. Beretning v. Charlotte
  4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim Jønsson
  5. Kontingent
  6. Aktivitetskalender,
  arbejdslørdage
  byfester
  grillparty
  åben hus MC realteret
  OK kampagner
  julefrokost dato
  Dine turforslag, gerne på mail inden årsmødet.
  weekendture – ferietur
  7. Medlemmer på valg.
  Kim Jønsson

Halldor Sørensen

 1. Turudvalg Lone, Anette og Halldor

Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner

 1. Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.
  Fyns MC Klubbers aktivitetsliste – orientering

 

Referat.

Ad. 1. Dirigent/referent. Valgt blev Peter Hansen / Halldor Sørensen

Ad. 2 Stemmetællere. Valgt blev Martin J. og Lars.

Ad. 3. Beretning. Året startede med generalforsamling og det nye tiltag med samtidig afholdelse af vores julefrokost. Vi har haft en rigtig god grillfest, haft to arbejdsdage og deltaget i byfest i Gudbjerg, vi i tørvejr gennemførte ringridning og nogle deltog i spisning. Få viste også flaget i Hesselager. Tirsdagsturene har været planlagte og der har været alsidige ture til slotte, havearrangementer, Egebjerg Mølle o.m.m. Weekendture ture har været Kyst til Kyst, Møn og Pokerrally, og der har været god stemning på alle ture. Formanden Charlotte har deltaget i GIF’s møder og OK kampagner. I 2015 var der 25 fuldgyldige medlemmer. Knallertklubben nåede at indbetale kontingent, og selv om der er faldende medlemstal eksisterer de stadig. De har fået ny formand. Der deltog 4 til vores grillfest.
Visioner: Vi fastholder at tirsdagsture er planlagte og alle kan komme med forslag, som annonceres i god tid på mail til medlemmer. Turudvalget kommer med udspil til længere ture, og byggeudvalget med forslag til opgaver i forbindelse med klubhuset. Vi taler stadig om ombygning af køkken og toiletter. I den forbindelse kan vi prøve at søge fondsmidler i GIF’s navn. Til slut håber at vi får kørt gode ture.

Beretningen gav anledning til at præcisere, at formanden gerne må uddelegere arbejdsopgaver i forbindelse med møder i GIF og OK kampagner. I forbindelse med ombygning af toiletter blev der igen talt om kommunal inddragelse, men nogen mente, det ville stille for store krav til faciliteter og være pladsforbrugende, idet der så skal indrettes handicaptoilet. Det blev også vendt igen ang. lejekontrakt med GIF. Men det blev foreslået at holde lav profil, idet ingen af de øvrige i GIFs bestyrelse har talt om, at vi har huset for billigt. Endvidere vil vi skulle bruge temmelig mange penge på de planer, vi har for huset.
Herefter blev beretningen godkendt.

Ad. 4. fremlæggelse af regnskab. Regnskabet blev gennemgået af Kim. Det blev godkendt.

Ad. 5. Kontingentet steg sidste år til 400 kr. Niveauet fastholdes.

Ad. 6. Aktivitetskalender.

Arbejdsdage: Det blev aftalt at vi laver 3 arbejdsdage. Byggeudvalget laver en liste over arbejdsopgaver og medlemmerne kan så krydse af hvad de kan være med til.

Arbejdsdagene blev aftalt til 9/4 – 27/8 – 29/10
Byfester: Hesselager 30/7
Gudbjerg 13/8

Grillfester: 18/6 og d. 27/8
Åben Hus: droppet

OK kampagner: Dato kommer senere. Charlotte vil sige til Henrik at han skal foreslå en              prisnedsættelse de dage vi prøver at tegne nye OK benzinkort

Julefrokost/årsmøde: 28/1 2017 kl. 15.

Weekendture: To forlængede weekendture ved pinsetid og efterår plus muligvis en Sverigestur. Halldor vil prøve at høre familie, som har hytte i Sverige om mulig leje af huset.
Pokerrally er et must. Afgang fra klubhuset 30/9.

Ad. 7. medlemmer på valg.

Kim Jønsson – genvalg
Halldor Sørensen – genvalg

Ad. 8. Turudvalg: Valgt blev Lone, Vibeke, Steen og Halldor

Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner

Ad. 9. Evt. Skønt hjemmesiden ikke har været på fuld blus har der været 59 besøg om dagen i snit.
Der blev foreslået oprettet en ny Facebookside, men ikke alle er på Facebook og forslaget

blev ikke godt modtaget.
I tilfælde af at borde og stole udlånes SKAL Lars spørges, så han hvem der har dem. Forslag om at sætte en pris på lån er ikke aktuelt.
Ved næste bestyrelsesmøde gennemgang af vedtægter i forbindelse med div. Udlån.

Lars Kjærgård blev Årets ROAD KING

Årsmøde 24 jan 2015 i MCGudme.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent./ referent
2. Valg af stemmetællere

 1. Beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim Jønsson
  5. Kontingent
  6. Aktivitetskalender,
  arbejdslørdage
  byfester
  grillparty
  åben hus MC realteret
  OK kampagner
  julefrokost dato
  Dine turforslag, gerne på mail inden årsmødet.
  weekendture – ferietur
  7. Medlemmer på valg.
  Lars Kjærgård
  Martin Johansen
  Anette Christiansen
 2. Turudvalg Lone, Anette og Halldor

     Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner

 1. Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.
  Fyns MC Klubbers aktivitetsliste – orienteringTil årsmødet, som var lagt umiddelbart før vores julefrokost, deltog 15 stemmeberettige medlemmer.

Kim bød velkommen.

ad 1. Dirigentposten blev tildelt Charlotte Kjærgård og referent Halldor Sørensen

 1. 2. Stemmetællere Martin Johansen og Lars Kjærgård
 2. 3. Kim startede beretningen med at fyre lidt op under os mht. aktivitetsniveauet. Efterhånden dukkede der dog adskillige ting op. Nogle medlemmer har haft tur til Streur museet, Pokerrally, tirsdagsture om end ikke så mange, 2 arbejdsdage, jublæumsfesten og grillparty, juleglögg og æbleskiver lige før jul. Der har været en dialog med hovedkasserer i GIF. Kim har igen, igen forklaret, at næsten alle de penge, vort medlemskab indbringer til MC Gudme, er investeret i klubhuset, som er steget væsentlig i kvalitet og brugervenlighed, siden vi overtog det.
  Beretningen blev godkendt.
  Den affødte dog en debat om, hvor sikre vi er på at kunne beholde huset som vort klubhus. Vi har holdt investeringer tilbage af samme grund, men nu sætter vi den store luftvarme enhed i drift. Lone Nielsen efterlyste en langtidsaftale og Kim foreslog en 5 eller 10 årig opsigelsesfrist. Peter Hansen sagde, at vi skulle være opmærksomme på Nordeafonden( www.nordeafonden.dk ) i forbindelse med nogle af vore projekter. Det kunne være nyt tag, isolering, køkkenet, toiletterne m.m.
  ad. 4. Regnskabet blev fremlagt af Kim. Der har været et underskud på godt 3000,00 kr, grundet vort sponsorbidrag til GIF til opbygning af en multibane. Vi har stadig lidt på bogen og byggematerialer til gode hos Flemming Bønløkke. Kan måske konverteres til køkkenplanerne.
  Regnskabet blev godkendt. Kim måtte selv efterlyse applaus ;-//, men det fik han så;-)
 3. 5. Kontingent. Kim foreslog en kontingentforhøjelse fra 350 / 175 til 400 / 200 for hhv. fuldgyldig- / bagsædepassager eller passiv medlem. Efter lidt debat blev forslaget vedtaget. Det træder i kraft fra næste år.
 1. 6. Aktivitetskalender.

                      Arbejdslørdage. 1. Lørdag d. 21 marts
2. lørdag d. 21 november

                                                 Er der brug for flere indkaldes pr. mail og hjemmeside.

                      Byfester.       Gudbjerg byfest d. 8 august m. ringridder kørsel.
Hesselager ?

                      Grillparty.     Lørdag d. 30 maj.

                      Julefrokost.   Lørdag d. 16 jan 2016 kl. 18. Årsmøde, som i år? Meddeles på mail.

                      Weekend ture. Datoer meddeles på mail.

 Tur til Nordsjælland tovholder Peter

”Tur kysten rundt” op langs vestkysten til Skagen og hjem over Djursland.   Tovholder Lone

Ferietur           Evt. ferietur til Ljungbyhed i Sverrig. Tovholder Liss og Halldor. Betingelser, tid (uge) og priser meldes ud snarest.

 1. 7 Medlemmer på valg.

                      Lars Kjærgård                    genvalg

Martin Johansen                 genvalg

Anette Christiansen           Her stillede Charlotte Kjærgård op som kandidat og Charlotte blev valgt ind med alle stemmer.

 1. 8 Turudvalg. Lone Nielsen, Svend Pedersen og Halldor Sørensen
 2. 9. Byggeudvalg. Birgit Knudsen, Lars Kjærgård og Verner Hansen
 3. 10. Evt.
 4. Her blev Steen Jensen udnævnt til årets Road King, for flest kørte kilometer af de, der har deltaget i kilometeregistreringen. Vil du være med på spøgen, så indberet dit kilometertal til Halldor om foråret inden du kører ud. Har du flere cykler så kom med tallene alligevel. Jeg skal nok holde styr på det.
 5. Svend gjorde opmærksom på billig forsikring hos Top Danmark. 1895,00 kr. for fuld forsikring m. kasko. Er du interesseret? Ring og tal med Camilla Clemmesen på 44742406
 6. Fynske MC klubbers aktivitetsliste. Sendes til jer pr. mail, men er også ført ind på ”Opslagstavlen” på vores hjemmeside.

Konstituering. Der blev foretaget en lynkonstituering på mødet.

                      Ny formand blev Charlotte Kjærgård
Som kasserer fortsætter Kim Jønsson

                      Som sekretær og hjemmeside fortsætter Halldor Sørensen

                      Som menige medlemmer Lars Kjærgård, Martin Johansen
Udvalg:
Turudvalg. Lone Nielsen, Svend Pedersen og Halldor Sørensen
Byggeudvalg. Birgit Knudsen, Lars Kjærgård og Verner Hansen

Årsmøde 18 marts 2014 i MCGudme.

Der deltog 14 medlemmer.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent./ referent
2. Valg af stemmetællere

 1. Beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim
  5. Kontingent
  6. Aktivitetskalender,
  arbejdslørdage
  byfester
  grillparty
  åben hus m. spejderne
  åben hus MC realteret
  OK kampagner
  julefrokost dato – form
  ture.    Dine turforslag, gerne på mail inden årsmødet.
  weekendture ferietur – perioderunder klubhuset
  7. Medlemmer på valg.
  Kim
  Martin C.
  Halldor
  8. Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages

Ad 1. Halldor Sørensen blev valgt både til dirigent og refernt

Ad. 2 Stemmetællere Lars Kjærgård og Verner Hansen

Ad. 3. Beretning. Gunnar fraværende, men beretning som forelå til GIFs generalforsamling blev læst op af Kim Jønsson. Huset isoleret, spartlet og malet indvendig. Det har givet et meget bedre indeklima. Lamper op på P-pladsen til fordel for både os og spejderne. MCGudme har fortsat klubaften tirsdag og Puch Maxifolkene torsdag. Fungerer ok. Der har været få ture og udflugter i 2013. Beretningen blev godkendt.

Ad. 4 Regnskab. MCGudme fører ikke længere hovedregnskabet. Det udføres gennem GIFs nye system, Conventus, hvor også medlemsregistreringen foregår. Kim gennemgik de tal vi har fået fra Conventus. Vi har i år haft et lille underskud. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 5 Kontingentet fastholdes på 350 kr og 175 for passive medlemmer.

Ad. 6. aktivitetsdage.

Arbejdsdage Vi afsætter to faste dage 29 marts kl 9.00 til morgenkaffe. Steen køber rundstykker. Der udsendes mail for tilmelding. Nr. to fast arbejdsdag er den 25 oktober kl 9.00. Arbejdsdagene meddeles Puch Maxifolkene. Vi får muligvis brug for flere. De aftales hvis nødvendig.

                      Byfester. Helt sikkert i Gudbjerg den 2. weekend i august. Lars K sørger for udstyr til ringridning og vi skal bruge to mand til nedtagning af telt.

                      Jubilæumsfest med grillarrangement d. 21 juni kl. 13. MCGudme har 10 års jubilæum og vi fejrer det sammen med Puch Maxifolkene. Der er nedsat et udvalg bestående af Anette, Verner, Charlotte og Lars. Der udsendes mail til alle inviterede for nødvendig tilmelding.

                      Åben hus i samarbejde med spejderne – sat på standby.

Åben hus MC relateret. Vi blev enige om at et stort træf vil være for personale- og resourcekrævende. Anette har gode erfaringer med ”morgenmadstræf” i Kerteminde. Vi arbejder videre med det. Udvalg bestående af Anette og Peter finder ud af noget.

OK kampagner. Ingen dato udmeldt endnu.

Julefrokost fastsat til kl. 18 den 17 jan 2015

Ad. 7. Medlemmer på valg.
Kim Jønsson – – – – genvalg

                      Martin C – – – – – –  ønsker ikke genvalg

                      Halldor – – – – – – –  genvalg

Nyvalgt til bestyrelsen Annette Christiansen

Uden for dagsordenført punkt blev der nedsat yderligere to udvalg:

                      Turudvalg Lone, Anette og Halldor

                      Byggeudvalg: Birgit, Lars og Verner

Ad. 8. Evt.

 1. Der blev talt om det nye tilmeldingssytem og de problemer, der har været i den forbindelse. Der nu lagt en vejledning på vores hjemmeside under ”Sådan bliver du medlem”. Den burde føre lige ret ned til pengepungens betalingskort. Der er endvidere fastsat en måned til betaling 1/1 til 31/1. Husk ikke betal før efter årsskiftet.
 2. Anders Hansen efterlyser årskalender. Vi kan godt lave en kalender, hvor man selv kan plotte begivenheder ind og tilmed skrive om dem. Vi har jo også opslagstavlen, som webmaster forsøger at holde a’jour. Det kræver dog at han får besked om tiltag.
 3. Lars K. kom ind på rækkefølge i den påtænkte renovering af køkken m.m. Der skal laves en plan for forløbet. Verner: Arbejde med døre og vinduer udføres bedst i sommerperioden. Byggeudvalget går videre og indkalder evt. medhjælpere senere.
 4. til orientering. Div. Træf, HCAndersen o.mm. udtaget af dagsorden.Overgår til turudvalg

Konstituering.

Bestyrelse for 2014

Kim Jønsson får formandsposten og fortsætter som bilagsstabler for GIF. Alle hjælper formanden med div. møder i moderforeningen GIF

Halldor Sørensen fortsætter som sekretær og hjemmesideredaktør

Anette Christiansen

Martin Johansen.

Lars Kjærgaard

Og en person fra Maxiklubben

Årsmøde den 5/2 2013

Der var kun ni deltagere i årsmødet!!

Velkomst v. Lars.

 1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim
  5. Kontingent nuværende 350 og 175 for bagsædepassagerer.
  6. Forslag: Evt. nedskæring i bestyrelsen
  Isolering/vinduer/ydervægge
  Kom selv med forslag. Gerne på mail inden årsmødet
  7. Aktivitetskalender
  arbejdslørdage
  byfester
  grillparty
  åben hus m. spejderne
  åben hus MC realteret
  OK kampagner
  Div træf. H.C. Andersen – o.m. flere
  julefrokost dato – form
  ture.    Dine turforslag, gerne på mail inden årsmødet.
  weekendture ferietur – periode
 2. Medlemmer på valg.
  Lars
  Martin J.
  Gunnar
  9 Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.
  kørte kilometer

ad 1. pgr.a. det ringe antal fremmødte blev Lars K valgt til ordstyrer

ad 2. Der blev ikke valgt stemmetællere. HS referent

ad 3. 2012 blev et stille år i klubben. Vi havde vores tirsdagsture, enkelte medlemmer på ferieture udenøs. Vi havde arbejdsdage med godt fremmøde ,oprydning, græsklipning, (som har været ok hele sommeren), Jespers æbletræer er i live og gror, baren er flyttet, så det er nemmere at indrette til fest,. Der har været nogen aktivitet på værkstedet. OK kampagner har været betjent med Lars, Gunner og Henrik Slot. Lars har deltaget i GIF-møder og bad hilse fra Henrik og sige tak for vort engagement ved deres aktiviteter. Nogle medlemmer deltog i Gudbjerg byfest og der blev kørt ringridning bag minestrimler. Vore medlemmer deltog i andet. Charlotte blev nr. 2 i bueskydning. Julefrokosten havde et godt fremmøde. Vi fik mad ude fra i år.. Afventer materialer til isolering i klubhuset. Kontingentopkrævningen trækker ud. Det er tidskrævende indtastning i det nye program. Det ”gamle” er skrottet. Vi ved ikke hvem, der har betalt kontingent. Opvaskemaskine og rør tømt rettidigt i år. Ikke frosset. Klub Maxi klubbens torsdagsmøder. Det er ikke OK med deres oprydning og elforbrug – skal afklares.

Beretningen blev godkendt.

ad 4. Regnskab v. Kim Jønsson. Kim fremlagde en udskrift fra GIF påført ”egne”tal. Det er fra GIF understreget, at hver underforening råder over egne midler. Regnskabet blev godkendt.

ad 5. Kontingetet fastholdes med nuværende 350 kr. for aktive og 175 for passive medlemmer.

ad  6. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastholdes.

Isolering påbegyndes så snart vi får materialer. Puch Maxi folkene hjælper.

ad 7. Arbejdslørdage. Maling af udhæng m.m. Byfester, Spejdernes åben hus m.m. Vi blev enige om at anskaffe en stor årskalender og påføre diverse adtoer, så snart vi kender dem. Her kan medlemmer også plotte ture af forskellig art ind. Julefrokosten er fast fredag 1 weekend i november.

ad 8. Valg til bestyrelsen.

                      Lars Kjærgård – genvalg

                      Martin Johansen – genvalg

                      Gunnar Bastholm – genvalg

Ad 9. Debat om klubben og aktivitetsniveauet. Fællesture/ Tirsdagsture – sammenhold. Kim ræsonnerer – egentlig godt klubliv.

Forslag om at åbne køkkenet ud i gangen og blænde hoveddøren. Ny indgang direkte til opholdslokalet gennem den eksisterende dør. Problemer med toiletter.

Nøgleproblemet blev vendt igen.

Årsmøde i MCGudme. 21/2 12

Velkomst v. Lars Kjærgaard.                         

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent./ referent
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim
  5. Kontingent nuværende 300 og 150 for bagsædepassagerer. 
  6. Forslag:   Kontingentforhøjelse til 350 og 175 kr
  7. Aktivitetskalender
  8. Medlemmer på valg.
  Kim
   Martin C.
                      Halldor
  9 Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.                     

Referat

Ad. 1 Charlotte Kjærgaard ref. Halldor Sørensen

Ad. 2 Martin J. og Gunner

Ad. 3 Sidste årsmøde 15/2 11. Klubarrangementer deltagelser. Mogens Stampes 60 års dag. Jan Vildsvins 60 års fødselsdag. Arbejdsdage i klubhus foranlediget af vandskader. Indretning efterfølgende, bar flyttet og indskrænket.  Ingen arrangerede fællesture men enkelte ”løse”. Julefrokost. GIF pokal til ildsjæle blev tildelt Verner Hansen. Dette blev modtaget med klap. Verner modtager pokalen, når navnet er indgraveret. Beretningen blev godtaget.

Ad. 4 Regnskab  – – fremlagt ved Kim Jønsson. Regnskabet godkendt.

Ad. 5. Kontingentet er pt. 300 for aktive og 150 for bagsæde- og passive medlemmer.

Ad. 6. Forslag fra bestyrelsen. Kontingentet hæves til 350 for aktive og 175 for bagsæde- og passive medlemmer. Forhøjelsen blev vedtaget. GIF er ved at indkøre et system, så vi selv i fremtiden bliver fri for at indkradse kontingent. Det sker fælles med de andre foreninger, men pengene går direkte ind på vores egen klubkonto. I den forbindelse blev det nævnt, GIFs hovedkasse betaler for nogen af de forbedringer, vi har påtænkt i klubhuset. Det blev understreget, at alle boner for fremtiden skal indsamles og afleveres til Kim eller Lars, som giver dem videre til Anni.                                                                                                            

                      Isolering: Verner har indhentet et tilbud til isolering af ydervægge med traditionelle materialer. Buddet afsluttet med rå væg er på 17400 kr. (+ moms?). Flemming Bønløkke indhenter tilbud på isoleringsvæg til oplimning. Det blev besluttet, at vi afventer og tager stilling ved bestyrelsesmøde senere.

                      Det blev også besluttet, at pengene, bundtet til pergula, kan disponeres til andre klubhusforbedringer. Udskiftning af vinduer begrænses til udskiftning af glas idet rammerne skønnes friske til ”en gang” mere.                                                                                                 

                      Frostsprængninger: Vandmåler frostsprængt. Gunner kontakter vandværk, men først sætter vi pasrør ind og trykprøver anlægget for evt. sprængninger og dermed udbedringer.

Ad. 7  Aktivitetskalender. Lars K. og Halldor prøver at samle de faste datoer for div afholdelser ind og udsender aktivitetsaklender.

Ad. 8 Valg. På valg er

Kim               genvalg

                      Martin C.      genvalg

                      Halldor.        genvalg

Ad. 9. Evt. Martin C: hensyn til nye vinduer v. græsslåning.

                      Øl/sodavandskassen giver underskud. Opfordring til at huske betaling!!!!

                      Lars K. rejste debat om anvendelse af klubhus. Det er forbeholdt aktive/passive fuldgyldige medlemmer af MCGudme, at låne klubhuset. Undtagelse er Teglværksvejs gadefest. Men vi opfordrer ansvarlige Flemming Jørgensen til at opretholde disciplin mht. aflevering og oprydning af hus og omgivelser. Vi holder fast v. 200 kr. Evt. kunne GIF v. Henrik overtage ansvaret for gadefesten. Lars snakker m. Henrik.

Bestyrelsesmøde 7/2 12

Til stede alle

Dagsorden var ikke helt fastlagt men:

1.GIFs generalforsamling

2.Årsmøde

3.Kontingent

4.Klubhus

5.Evt. Aktiviteter

ad 1. GIF har generalforsamling den 14 feb. Det er lidt tidligere end de plejer, og vi kan ikke nå at afholde års møde inden. Vi besluttede at sende mail ud til medlemmerne om GIFs generalforsamling. Tilmelding skal ske til Lars på 2021 2064. GIF fortsætter med at forbedre på deres klubhus. Forventer støtte på generalforsamlingen til at gå videre med det. Til deres generalforsamling aflægger Lars MCGudmes beretning. Kim har lavet regnskab og timeforbrug af klubhus afgjorde vi på dette møde. Det bliver afleveret til Anni.

Ad 2. På samme e-mail til medlemmerne indkaldes til årsmøde 21 feb. Kl. 19 i klubhuset. Dagsorden udsendes, når bestyrelsen har godkendt forslag fremsendt af undertegnede.

Ad 3. Bestyrelsen foreslår en stigning i kontingentet på 50 kr. svarende til ca. 12 %. Sidste regulering var i 2007. Der udsendes ikke opkrævning før efter årsmødet, da en evt. stigning skal godkendes af medlemmerne på mødet. I fremtiden skal GIF stå for udsendelse kontingentopkrævning med deres nye IT system. Pengene går som tidligere ind på MC Gudmes konto.

Ad 4. Vandrør og toilet er frosset i klubhuset. Lars har lukket for hovedhanen og Gunner vil prøve at undersøge hvilke skader, der er sket. Der skal indføres en procedure for fremtidig at undgå dette.

Nye vinduer og efterisolering af væggene er godkendt af GIF og skal sættes i værk. Vi regner med 10 -12000.  I den forbindelse udsættes projektet med terrassen og pengene bruges til klubhuset.

Vi har brugt klubhuset knapt så meget til klubaftener gennem vinterhalvåret som tidligere, men der er så lagt mange arbejdstimer dernede. Vi afleverer timeforbrug på 310 klubhustimer og ca. 100 arbejdstimer.

Ad. 5. På årsmødet afdækkes folks ønske om ferie- og weekendture. Vi vil prøve at lave en aktivitetskalender, så folk ved hvilke faste arrangementer der er. Det gælder ovennævnte, men også arbejdslørdage, byfester o.a. På dagsordenen som udsendes senere, bedes folk at have tænkt over dette og evt. komme med forslag.

Kilometerregnskab indkaldes på hjemmesiden, og der kan så blive en (forhåbentlig tilstedeværende) MC pilot, som kan blive hædret på årsmødet.      Ref. Halldor

 

 

Årsmøde tirsdag d. 15/2 – 11 kl 19.00.

Dagsorden.

Velkomst
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning
4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim
5. Kontingent nuværende 300 og 150 for bagsædepassagerer.
6. Forslag:    Kontingentforhøjelse
                    Kaffemøder m. andre klubber
                    Træf
                    Isolering/vinduer/terasse
                    Kom selv med forslag.
7. Ture.         Dine turforslag, gerne på mail inden årsmødet.
8. Medlemmer på valg.
                    Jan Vildsvin
                    Gunnar
                    Lars 
9 Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.   
                   
Billeder her

Ny formand Lars Kjærgaard

Årsberetning 2010 for MC-Gudme

2010 viste sig som de andre år, at vi havde fremgang i både aktiviteter og  medlemmer.

 22 jan lagde vi hårdt ud med julefrokosten, som jo bekendt afholdes en af de første måneder i det efterfølgende år, pgr.a. at de fleste medlemmer har faste aftaler og rutinebesøg op til jul.

Selvom der var frafald pgr.a. sygdom blev vi 23 personer, så det blev igen en fornøjelig aften.

16 januar holdt vi et et velbesøgt årsmøde med hyggelig samvær bagefter.

Den 4. marts holdt vi hyggeaften, hvor vort tidligere medlem Niels Skriver fra Ringsted underholdt med sange og sjove fortællinger så ikke et øje var tørt på de ca. 30 medlemmer og venner, som fik denne fornøjelse.

Den 27 marts havde vi årets første arbejdslørdag. Det væltede ind med medlemmer, som efter et fantastisk morgenbord og en enkelt Dr. Nielsen, gik igang med de mange opgaver. Der blev lavet et stort stykke arbejde til glæde for alle, som benytter klubhus og værksted.

4 april var vi på første tur til træf ved Lauses Grill, dejligt at få rørt maskinerne.

25 april var vi til rostævne i Odense, lastbiltræf i Gelsted og åbernt hus på flyvepladsen i Revninge.

“8-29 april havde vi førstehjælpskursus i klubhuset. Det var utrolig spændende og lærerigt og kan måske en dag betyde, at vi kan redde liv, hvis en af os slår en kolbøtte derude på vejene.

Den 1 – 2. maj var der åbent hus hos Svendborg MC, hvor mange af os fik prøvet de nye maskiner og havde en rigtig hyggelig dag.

4 maj havde vi besøg af Tårnfalkene fra Fåborg. Ca. 30 deltagere, igen en herlig dag.

Den 13 – 16 maj havde vi Kr. Himmelfartsdag til Broagerland. Rigtig god tur med ophold på en økologisk bondegård og ture til bl.a. Tyskland.

29 maj havde vi åbent hus sammen med spejderne, hvor vi gjorde et stort stykke arbejde for at det skulle blive vellykket. Det blev det da også, men fremmødet haltede lidt.

den 31 juli var der Vormark Minitræf, som i anledning af stor tilmelding bl.a. en klub fra nordjylland måtte afholdes i klubben og med teltslagning på de tilstødende arealer. Det blev til en stor rundtur på bl.a. Tåsinge og en kæmpefest om aftenen.

Den 22 maj holdt vi så åbent hus med de nystiftede MC Ladies. Der var enormt fremmøde. Ca. 100 motorcykler, både fra andre klubber og pressen, så vi fik da budskabet ud.

Den 8. juni valgte Jan at trække sig fra formandsposten og bestyrelsen i MC Gudme pgr.a. sygdom og personlige problemer. Han fortsætter dog som menigt medlem og håber at yde en større indsats, når han er rask.

Den 21-22 august var vi til H.C.Andersen parade i Odense. Tusindvis af motorcykler og kolonnekørsel igennem Odense med politieskorte og afspærrede lyskryds for vores skyld, herligt.

24 sept. lagde vi klubhus og mandskab til MC-Stellet fra Korup, som kørte orienteringsløb, hvor de bl.a. havde ophold hos MC Gudme for at indtage grillede pølser og andet godt fra vores velforsynede lager

16 okt havde Martin C kaldt sammen til årets sidste fællestur som var Fyn rundt. En fremragende tur, lidt kold, men som et ophold hos hans mors veldækkede bord gjorde turen særdeles vellykket.

Den 30 oktober var igen arbejdsdag. Rigtig hyggelig dag med meget arbejde, og som sædvanlig et fantastisk morgenbord.

Den 4 dec. var der kaldt til hygge i klubhuset. Det blev også rigtig festligt, selvom der var frafald pgr.a. sygdom. De må så vente til næste gang.

Desuden har vi sommeren igennem besøgt de fleste ishuse og havnebyer på Fyn. Nogle medlemmer har været i USA og køre på Harley Davidson, nogle har været på Cuba og nogle har været på Norskap, så alt i alt har MC Gudme, vores klubhus og værksted været med til at give medlemmer og venner hundredevis af glade timer med et fantastisk sammenhold, som vi håber kan fortsætte langt ud i fremtiden.

Hermed slutter beretningen fra MC Gudme

Bestyrelsesmøde 11 marts. 2010.                                  

Mødet foregik hos Martin C.. Til stede alle + Tove Petersen og Dan

Dagsorden.

 1. Toves forslag ang. oprettelse af en MC afdl. for piger, som skal have tilhørsforhold til MC Gudme.
 2. A. Forslag til ture mht. datoer og B. arbejdsplaner..
 3. Opdatering af medlemsliste / mailadresser
 4. Åbent hus med spejderne og bueskytterne ca. 29 maj
 5. Evt.

Referat.

Ad. 1. Selvstændig klub under MC Gudme. Klubben oprettes af Tove og medlemmerne får en prøveperiode i 2010 uden kontingent til klubben. Hvis det kommer til at fungere, tager vi det op igen inden næste års årsmøde og indføjer de nødvendige ændringer i vores vedtægter. Pigerne får onsdag aften som mødeaften, og de er naturligvis velkomne som ordinære medlemmer i MC Gudme mod betaling af kontingent.

Ad. 2. A. Dato for minitræf v. Dan er den 31 juli.

            Jesper har foreslået et sammenfaldende træf for Shadowklubben, men det ser bestyrelsen hellere som en begivenhed for sig selv, og Jesper kan komme med forslag til afvikling af dette arrangement til bestyrelsen.

            Martin J. mangler at komme med en dato for Ærøturen.

 1. Vi har stadig terrassen eller pergulaen som projekt. Vi blev enige om, at Birgit spørges efter at lave en tegning over projektet på baggrund af samtaler med Flemming og Lars.

            Billardbordet. Det kan ombetrækkes for ca. 3500 kr. Vi vil lige have vurderet, om bordet er sådan en udgift værd, og derefter tager vi stilling til en ombetrækning. Halldor undersøger.

            Lars kan muligvis skaffe et bordtennisbord. Han melder tilbage om det med pris og vilkår.

            Dartspillet opsættes i klubhuset og der indkøbes pile. Lars har ansvar.

            Opslagstavle til billeder. Rammer og plexiglas står i værkstedet. Der ud over skal der fremstilles et udhængsskab.

            Oprydning og kassation af ukurante borde og div. møbler, der bare fylder op.

            Males på toilettet.

Ad. 3. Vi gennemgik vores medlemsliste og satte minus ved de personer, som vi ikke mener at have haft kontakt med længe. Kim tjekker sidste indbetaling af kontingent og meddeler dette til Halldor. Han sender en mail til vedkommende, som så får chance for at forny sit medlemskab eller melde sig ud.

Ad. 4. Åbent hus sammen med spejderne og bueskytterne. Det gør vi, og skal planlægge endeligt forløb senere.

Ad. 5. Evt. Lars udtalte ønske om en stor gryde til madlavning til mange mennesker. Den skal have egen strømforsyning. Martin C finder ud af noget og har en ramme på 1000,00 kr. til indkøb af en sådan.

I forbindelse med opslagstavle til medlemmer foreslåes opdeling af nuværende aktive medlemmer og  tidligere udgåede medlemmer.

Der har været snak om, at pisserenden skulle konverteres til et toilet. Udførelsen vil medføre betydelige arbejder med gulv og kloak og forslaget udsættes.

Vedtægterne tages op inden næste årsmøde, idet der er forslag om kun to personer på valg pr. år.

 

Referat fra Årsmødet 16/2 10

Dagsorden.

Velkomst ved Jan Vildsvin.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning, Jan Vildsvin
 4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim
 5. Kontingent 300 og 150 for bagsædepassagerer
 6. Forslag:Kaffemøder m. andre klubber

                             Træf

Aktivitetsdage. Hver den sidste lørdag i måneden. Start kl. 9 m. morgenkaffe

                                                          Isolering/vinduer/flagstang/skorsten/terasse

                                                          Kom selv med forslag.

 1. Ture.Sønderjylland/ Broagerland Kr. Himmelfartsdagene 13-16 maj v. Liss og Halldor

                             Touringcamp v. Lars Kjærgård

Evt. Møn v. Kim
                             Datoer!!!

Dine turforslag, gerne på mail inden årsmødet.

 1. Medlemmer på valg.

Helge Lemvig

                             Kim Jønsson

                             Halldor Sørensen

Alle er villige til genvalg. Da Flemming udgik sidste år og Lars gik ind i stedet samme år, må vi udsætte Gunnars valg for at der igen er tre på valg hvert år.

9 Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.

 

20 medlemmer var mødt frem, og Jan takkede i sin velkomst alle for fremmødet, og Kim havde sørget for en øl og en vand. Jan efterlyste forslag til dirigent. Charlotte blev foreslået.

Ad 1. Som dirigent blev valgt Charlotte.

Ad.2. Som stemmetællere valgtes Martin J. og Kenneth.

Ad.3 Beretning (se nedenfor) godkendt med akklamation

Ad 4. Regnskab. Fremlagt v. Kim og godkendt med akklamation

Ad.5. Bibeholdes. 300 kr. ordinær og 150 kr. for bagsæde- og passive medlemmer.

Ad.6. Forslag.

A Fra bestyrelsen. Hver sidste lørdag i måneden er der aktivitetsdag i klubben. De fremmødte starter med morgenkaffe kl. 9 og derefter udføres diverse opgaver i forbindelse med klubhus eller andre af klubbens aktiviteter.

 1. Det blev foreslået, at vi hver den sidste tirsdag i måneden ikke har køredag, men bliver hjemme i klubhuset. Andre klubber er velkomne til at besøge os den aften, og det bliver påført vores hjemmeside og der sættes et opslag op ved klubhuset. Det breder sig sikkert i interessekredse. Forslaget blev vedtaget med 19 stemmer for og 1 imod.
 2. Dan vil arrangere et minitræf. Årsmødet fandt det en god ide, og Dan går videre med ideen. Vedtaget uden afstemning.

Ad.7. Turforslag.

         A.Liss og Halldor foreslog tur til Broagerland i Kr. Himmelfartsferien. Forslaget blev godt modtaget og vi går videre med planlægningen.

 1. Lars Kjærgård foreslår tur til Touringcamp. Lidt debat ang. telt kontra hytte – bed and breakfast. Det finder folk selv ud af. Lars går videre og kommer med datoer.
 2. Martin J. Foreslår tur til Ærø. Forslaget godt modtaget og Martin går videre og kommer med dato.
 3. Kim har før talt om Møn. Han undersøger igen og kommer evt. med et oplæg senere.

Ad.8. Helge Lemvig Knudsen. Ønskede at udtræde. For første gang i MC-Gudmes historie var der kampvalg mellem Kim og Halldor og nyopstillede Martin C og Frank H.

         Kim  opnåede 20 stemmer – valgt

         Halldor opnåede 19 stemmer – valgt

Martin C opnåede 11 stemmer – valgt

Frank opnåede 10 stemmer og blev således ikke valgt. Ham glemmer vi ikke lige, når vi næste gang mangler bestyrelsesmedlemmer.

Ad.9. Naja slog til lyd for en bowlingtur. Det blev særdeles vel modtaget. Naja og Mogens går videre med ideen og vi hører nærmere om tidspunkt.

Martin blev lykønsket med valget og vi ser frem til et godt samarbejde i bestyrelsen.

Herefter var årsmødet slut og så gik vi i gang med kaffe og Christas uforlignelige lagkager. God aften i MC-Gudme.

Dette billede er fra en anden situation med Christas formidable lagkager.

Bestyrelsesmøde d. 15 jan 2010-01-15

Fremmøde alle.

Dagsorden

 1. Julefrokost.
 2. Årsmøde
 3. Generalforsamling i Gudbjerg Idræts Forening (GIF)
 4. Evt.

Ad 1. Julefrokosten er den 22 kl. 18.

Vi aftalte at vi ligesom sidst beder folk komme med forskellige retter mad i så rigelige mængder, at der kan blive lidt til andre også.

Vi har stadig mange pølser, så der er mulighed for en grillet pølse senere på aftenen.

Bestyrelsen og frivillige mødes senest 17.30 og dækker bord og gør klar.

Lars tager sig af tilmeldinger, koordineringen med hensyn til mad og duge til bordet.

Kim sørger for vin, øl, vand og kaffe.

Halldor sørger for diverse til vinder af flest kørte kilometer og beder pænt Liss om bordpynt.

Ad. 2.  Årsmødet skal ligge før generalforsamlingen i GIF. Det er den 18/2, så vi blev enige om at afholde årsmødet d. 16/2 kl. 19. Her vil vi præsentere oplæg til en turplan og aktiviteter i klubregi i øvrigt.

Ad. 3. Jan efterlyste deltagere i vor moderforenings generalforsamling. Vi bliver godt repræsenteret. Jan har fået oplyst det antal timer vores klubhus har været benyttet i 2009. Det skal oplyses til GIF, og Kim gør regnskabet færdigt til aflevering snarest.

Ad. 4. Evt.

 1. Niels Skriver har en optræden på sydfyn d. 5/3 og i den forbindelse vil han komme til klubhuset torsdag d. 4/3 og give koncert her. Det vil blive mailet rundt til medlemmer med opfordring til at tage venner med.
 2. Årsplanen skal ligge i oplæg til årsmødet d. 16. Bestyrelsen vil holde møde kort forinden og tilrette forslag. Allerede nu er der forslag om hygge- og arbejdslørdag hver den sidste lørdag måneden. Starter med morgenkaffe kl. 9, hvor forløbet af dagen bliver drøftet og opgaver uddelegeret. Første gang vil være den 27/3.

 

Årsmøde i MC-Gudme 18/2 2009. 

Fremmødet på 15 var acceptabelt, da der var flere, der aktivt havde meldt afbud.

Dagsorden.

Velkomst ved Jan Vildsvin.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning, Jan Vildsvin
 4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim
 5. Kontingent
 6. Forslag:

Udvidelse af bestyrelsen med Lars som fuldgyldigt medlem

                 Kaffemøder m. andre klubber

                 Træf

Aktivitetsdage. Datoer. (også GIF)

                 Isolering/vinduer/flagstang/skortsen/terasse

 1. Ture.Ferietur i uge 29 til Bornholm v. Verner Hansen

                 Touringcamp v. Lars Kjærgård

                 Limfjordsområdet Mogens Stampe

Midtjylland v. Steffen.

Evt. Møn v. Kim
                 Datoer!!!

 1. Medlemmer på valg. Jan Vildsvin

                 Flemming Bønløkke

                 Lars Kjærgård

                 Alle er villige til genvalg

9 Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.

 

 

Jan bød velkommen og bad Halldor om at være sekretær.

Ad. 1  Valgt blev Lars Kjærgård

Ad 2. Martin  Johansen og Gunnar Bastholm

Ad. 3. Jans beretning. Blev vedtaget med akklamation. Beretningen ligges nedstående.

Ad 4. Fremlæggelse af regnskab ved kim Jønnson. Regnskabet blev vedtaget.

Ad. 5. kontingentet holdes i ro.

Ad. 6. a. Forslag om Lars K. som fuldgyldigt stemmeberettiget medlem af bestyrelsen. Inden afstemning stemmes om                      vedtægtsændringer, som muliggør dette. Det blev vedtaget. Herefter afstemning om Lars. Vedtaget. Bestyrelsen består herefter af 6  medlemmer, hvor det ved stemmelighed er formandens stemme, der er udslagsgivende. Der er tre medlemmer på valg hvert år.

 1. MC-Gudme har 5 års fødselsdag 16/3 i år. Efter nogen drøftelse blev enige om, at lægge festen den 16/5. Vi vil invitere nogle af vore naboklubber. Forslag om Legionærerne, Seniorerne, Fraugde MC, MFC (?) fra Nyborg og måske flere. Vi vil starte kl 10 og lave en fællestur inden vi går over til festlighederne. Festudvalg.
 2. Træf. Lars opfordrer til at deltage i Mostentræffet på Djursland 1. weekend i september (se opslagtavlen på hjemmesiden)
 3. Aktivitetsdage i GIF. HS undersøger med henblik på planlægning.

Veranda/pergula uden for klubhuset. Udvalg v. Birgit, Flemming og LarsK. Daoter meddeles senere.

 1. Ture. Ferietur til Bornholm i uge 29. Verner undersøger og melder tilbage.

     Weekendtur til Midtjyllandsområdet v. Steffen d. 22-23/5

      Limfjordsområdet v. Mogens Stampe. D. 31/7 – 1-2/8

      Touring Camp v. Lars K. 28 – 30/8

Ad. 8 Valg. Der var genvalg til Jan og valg til Lars K. Flemming Bønløkke ønskede at udtræde hvilket gav nyvalg til Gunnar Bastholm.

Ad 9. Forslag om at lave en sms-kæde til at underrette medlemmer om ikke planlagte ture.

          Forslag om at lave en turkalender for vore tirsdagkørseler. Kunne opsættes så den kan ses 

          udefra.

 

Formandens beretning til årsmødet 2009

 

Jeg starter med julefrokosten 2007 som blev afholdt den18 januar, 22 medlemmer deltog, efter billederne at dømme var det en forholdsvis rolig julefrokost.

Næste arangement var arbejdsdag i klubben, d. 5 april, 10 personer, hvor bing og hans ven tog en stor tørn med at slå græsset, Holger og Verner lagde dræn og fik beskåret træerne bagved, Hans-Jørgen gav hele området en tur med riven, Lars og Flemming fik sat vejrhanen på plads, Gunnar , Helge og Kim hjalp til over alt, Lars fik muret kattehullet til og Hanne hældte alt det gode øl i kloakken, og jeg selv havde som sædvanlig en skade, så jeg måtte nøjes med at diregere festlighederne.

 1. 19 april var vi nogle stykker til åbent hus hos Svendborg MC, hvor vi prøvekørte forskellige motorcykler og så den nye Sondergaard bil der er lavet af en mand på Langeland. Derefter tog vi til Liss og Halldors nye hus, hvor vi blev opvartet med alt godt til maven .

 

 1. 16-18 maj var Jan til Holger Danske træf i Helsingør,det var et begivenrigt træf som i kan læse om i klubavisen.

 

 1. 8 juni kørte vi med flag på maskinen til Bent Carlsens 70 års fødselsdag, hvor der også var dækket op med alt godt til maven og ganen. Derefter til Lause i Nyborg.

 

 1. 14 juni havde vi igen arbejdslørdag i klubben, 6 medlemmer deltog,

drænet blev lavet færdigt, taget fejet ned , soklen til flagstangen blev gravet op, græsset slået, sofaen blev repareret, og vi fik dejlig morgenkaffe med alt hvad der hører til.

 

 1. 1 juli havde Holger arangeret en længere længere tur rundt på Langeland af ukendte veje som selv ikke Holger  viste eksisterede, vi havnede dog i Lohals tilsidst, hvor vi nød det gode vejr på havnen.

 

 1. 2 august tog vi den store tur med skydebanerne, hvor der var gang i både gummiged og rendegraver. vi fjernede 36 m/3 blyholdigt jord, så nu skulle det være overstået med vores indsats over for fortidens synder. igen var det (tordensskjolds soldater) der ydede en kæmpe indsats.

 

 1. 9 august var vi 10 maskiner der deltog i byfesten i Gudbjerg , der var for første gang motorcykel ringridning, det gjorde stor lykke, ikke mindst for de børn der sad bagpå og styrede lansen.  Det var Helge med Mikkel Fisher på bagsædet der vandt, i bueskydningen vandt Lars TDC, det var nok fordi Charlotte ikke stillede op i 2008.

Gunnar deltog i cykelløbet, hvor han blev overhalet med 7 omgange, så næste gang tager han sin motorcykel.

 

 

 1. 5-6-7 september var Lars til Mosten Race day på Djursland, en stor oplevelse, som vi burde slutte op om næste gang.

 

 1. 13 september deltog 7 medlemmer i Flemming Bønløkke,s 50års fødselsdag og firmaets jubelæum, jeg var selv forhindret i at deltage, men efter sigende skulle det have været meget festligt.

 

 1. 4 oktober var vi 9 medlemmer til 50 års jubilæum hos MP Motorcykler i Odense. dette var også et stort arangement med gris på spyd , pølser , øl og vand og levende musik, Christa og Jeg fortsatte til opstaldingsfest hos MFC i Nyborg, hvor der var krondyr på grillen, så den dag gik vi ikke sultne i seng.

 

 1. 11 oktober var sidste arangement som klubben deltog i, det var MC træf hos Fraugde MC, hvor vi var 4 medlemmer der mødte op.

 

Ind imellem disse arangementer var vi flere gange til Skovsøen i Odense og til Lause i Nyborg.

 

Alle disse arangementer vil jeg anbefale jer at gå ind på vores hjemmeside og læse og se billederne, det er rigtig festligt, og vores Webmaster Halldor gør et kæmpe arbejde for at vi andre kan få nogle fornøjelige timer med vores klubavis.

 

Jeg kan lige tilføje at vores julefrokost 2008 blev afholdt d.10 januar i år, med deltagelse af 22 medlemmer, gå ind og se billederne, det var en forygende fest.

 

Det var ordende denne gang, så nu kan vi komme videre i teksten.

 

                                           TAK.

Bestyrelsesmøde 280109

Dagsorden.  ( Tilpasset den orden, vi behandlede sagerne)

 

 1. Klubhuset
 2. Aktivitetsplan for klubhuset og klubaktiviteter i øvrigt.
 3. Gennemgang af medlemsliste
 4. Regnskab 2008
 5. Varmepumpereparation
 6. Tag reparation v. toilet
 7. Vinduer i klubhus
 8. Terrasse.
 9. Værksted
 10. Flagstang
 11. Turkalender
 12. Årsmøde
 13. Formandsemne

14 Evt.

Ad.1 På bestyrelsesmødet i GIF blev der forespurgt, om vores klubhus evt. kunne rumme en ”klub” for skoleelever i 4 – 5 – 6 kl. nogle timer 1 onsdag om ugen. Vi er klar over, at vi ikke har hånd- og halsret over klubhuset, men vi finder det uhensigtsmæssigt at kombinere netop disse to aktiviteter, idet vi vil være nødt til at flytte mange af vore klubting, som vi ikke tror kan sikres nok. Endvidere vil der vær brug for at opvarme lokalet, hvilket er en anseelig post.

Ad 2. a.Klubhuset bruges i klubregi til almindelige klubaftener normalt tirsdag og hver anden             torsdag. Fremmødet i vinterhalvåret i snit ligger på 8 – 9 medlemmer.

 1. I kørehalvåret samles hver tirsdag i snit omkring 15 medlemmer; således også torsdag, hvor vi   mødes dernede og ofte har fælleskørsel til Odense.
 2. Klubhuset danner rammen for klubbens bestyrelsesmøder og årsmøde.
 3. Klubbens festlige arrangementer afholdes ligeledes i klubhuset med god tilslutning til både julefrokoster og grillarrangementer.
 4. Spejdere og børnehaveklasser benytter huset toiletfaciliteter.
 5. I samarbejde med spejdere og bueskytter deltager vi i åbent hus arrangementer.
 6. Vi har ofte været involveret i køreture med psykisk handicappede fra hele kommunen.
 7. Periodevis arbejdes der på værkstedet med motorcykler.
 8. Vi prøver hvert år at lave nogle weekendture og en 1 uges ferietur.
 9. Vi deltager i de timers arbejde, vi bliver pålagt af GIF i forbindelse med folkefest-, byfest-, nytårskoncert- og OK kortkundehvervning.

l.Vi lægger mange frivillige timer i forbedring og vedligeholdelse af klubhuset.

Ad.3 Der blev lavet en gennemgang af medlemslisten. De fleste af de, der ikke havde betalt kontingent i 2008, blev slettet af listen. Hvis der er sket fejl, må de henvende sig om fornyet medlemskab.

Ad 4 Kim gennemgik regnskabet som i år viste et underskud pga.. indkøb.

Ad 5 Varmepumpen fungerer ikke optimalt. Kim undersøger sagen med leverandøren og bestiller evt. servicetilsyn.

Ad 6 Taget er utæt v. toilettet. Flemming mener det er blade, der har stoppet for afløbet fra inddækningen. Han tager ansvar for rensning.

Ad 7 Vinduerne skal udskiftes i klubhuset. Flemming bestiller nye og sender regningen til GIF.

Ad 8. Terrassen. Arbejdet går i gang når vejret er til det. Arbejdsgruppe med Birgit, Flemming og Lars laver oplæg.

Ad 9 Værkstedet. Vi skal have isoleret, lavet skorsten og ryddet op og maskiner på plads.

Ad. 10 Flagstang. Soklen skal gøres færdig og støbes ned og stangen skal rejses. Gunnar er i gang og Lars har skaffet flag.

Ad. 11 Turkalender.

 Ferietur i uge 29 til Bornholm v. Verner Hansen

                      Touringcamp v. Lars Kjærgård

                      Limfjordsområdet Mogens Stampe

Midtjylland v. Steffen.

Evt. Møn v. Kim
                      Datoer!!!

Ad. 12 Årsmøde. Vi har fastsat årsmødet til onsdag d. 18/2. Meddelelsen og kontingent ”opkrævning” vil blive sendt ud hurtigst muligt. Ved mødet vil klubben være vært ved kaffe og et par stykker franskbrød med rullepølse og ost.

Ad. 13 Formandsemne. Jan lagde ud med, at han gerne ville trække sig. Både hans arbejde og medlemsopbakningen var årsag til dette. Han indvilligede i at fortsætte, idet vi aftalte, at han bliver aflastet mht. at indkalde medlemmer til arbejde for GIF og nogle af møderne i samme. Halldor overtager arbejdet med at indkalde medlemmer og alle tager en tørn med at deltage i GIF-bestyrelsesmøder.

Ad 13. Evt. Løs snak om flere ting. Bl.a. om at anvende SMS i højere grad mht. meddelelser til bestyrelsesmedlemmer og indkaldelser til ikke ordinære køreture. Der blev foreslået sms-kæder, så vi når rundt til alle.

 

Årsmøde 10/3 08.

Vi var16 klubmedlemmer, der deltog i mødet.

Dagsorden.

Velkomst ved Jan Vildsvin.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning, v. Jan Vildsvin
 4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim
 5. Kontingent
 6. Forslag: Aktivitetsdage. Datoer.

                      Kaffemøder m. andre klubber

                      Træf

                      Isolering

 1. Ture. Møn v. Jan Vildsvin

                      Langeland v. Lars Kjærgård

                      Touringcamp eller Ølgod v. Kim

                      Fynshoved v. Halldor
                      Datoer!!!

 1. Medlemmer på valg. Kim Jönsson

                      Helge Lemvig

                      Halldor Sørensen

                      Alle er villige til genvalg

                      Tilføjelse: valg af suppleant til Jan.

9 Evt. Hvor alt kan debatteres og intet vedtages.

 

Jan bød velkommen. Han bad om at få indføjet et forslag i dagsordenen om, at få valgt en suppleant for formanden, som kan vikariere for ham til møderne med Gudbjerg Idrætsforening i de tilfælde hans arbejde forhindrer ham i at deltage. Jan foreslog som dirigent Lars Kjærgaard.

Ad 1. Lars valgt som dirigent. Han benyttede posten til at udtale kritik for mødets placering på en mandag og ikke tirsdag. Det skyldes udelukkende en fejl fra undertegnede. Jeg beklager.

Ad 2. Gunnar Bastholm og Martin Johansen som stemmetællere.

Ad 3. Jan berettede fyldigt om årets aktiviteter. Se særskilt beretning nedenfor.

Ad 4. Fremlæggelse af regnskab v. Kim som udførligt fortalte om de enkelte poster. (kan ses i klubhuset) Godkendt.

Ad 5. Kontingentet fastholdes.

Ad 6. Aktivitets dage. Vi har nogle hængepartier m.h.t. færdiggørelse af indgåede aftaler og planlægning. Derfor fastsættes følgende dage som aktivitetsdage. 5 april – 10 maj – 7 juni. Bestyrelsen fastsætter indholdet i aktivitetsdagene og opfordrer medlemmerne til at møde op og gøre et stykke arbejde til fælles bedste. Emnet gav nogen debat.

Ad 7. Turforslag. Tænkt som weekendture. Se dagorden. Verner kom med forslag til Bornholmstur, som så skulle være en uge. De respektive turledere sætter en dato på opslagstavlen. Så kan folk tilmelde sig til webmaster eller opslag i klubhuset.

Ad 8.             Kim Jönsson – genvalg

                      Helge Lemvig – genvalg

                      Halldor Sørensen – genvalg

Som suppleant til Jan blev Kim Jönsson valgt.

Ad 9. Bred snak om flere ting. Der er benzin i værkstedet til de ivrige klippere af klubbens græsarealer, og under punktet blev der doneret en flagstang til klubben af Martin Johansen. Vi skal bare selv hente den. Årsmødet blev afsluttet med kaffe og småkager.                                 Referent Halldor

 

Jans beretning ved årsmødet 2008.

Jeg vil starte med at fortælle om, hvad der er foregået i klubben det forløbne år.

Vi havde jo store problemer med indtrængende vand i både værksted og klubhus, når der kom en ordentlig skylle.

Det har Lars TDC og Halldor fået sat en stopper for ved at lave ny kloakledning til åen, og der er blevet støbt omkring brønden og ved porten til værkstedet.

Vi har stadig problemer med vand der trænger ind ved gavlen i værkstedet, men det har Holger og Hans fod på.

Vores snart evige problembarn “blyet fra skydebanerne” ligger stadig gemt i volden bag banerne, da det har vist sig at være yderst vanskeligt at samle medlemmer til at hjælpe med at fjerne det. Bestyrelsen arbejder på en plan for at løse dette.

Vi har også været i spenderhjørnet, da vi skulle have vores el regning ned, så Flemming købte en ny varmepumpe, for ca. 2200- kr. som Lars TDC brugte det meste af en dag på at montere, da det viste sig at muren nærmest var af armeret beton.

Kim har også været i klubkassen efter ca. 6000- kr. til en ny motorcykel trailer til klubben. Den er til fri afbenyttelse for klubbens medlemmer, men det kræver, at man køber en nøgle, da traileren skal afhentes og afleveres inde i værkstedet. Vi har lavet en tavle, hvor man skriver sig på så ingen behøver at køre forgæves her op. Vigtigt: navn, dato, dit tlf.nr. og hvornår traileren er tilbage. Vi mener at en til to dage må være max. udlånstid, da det ikke er meningen, at den blot skal stå og pynte hjemme på martriklen! og det må være muligt at flytte en MC inden for denne frist.

Så opfordrer vi jo medlemmerne til at komme med ting og sager, som kan være til glæde og gavn for klubben, det har jo resulteret i en hel del maskiner og værktøj, som fylder godt op i værkstedet. Det er et luksusproblem som kan løses ved at medlemmerne tog en oprydningstime eller to, kaffen kan sagtens nydes imens! Lars TDC har igen været fremme i skoende, han har skaffet 40 stole og 8 borde så vi ikke skal mangle siddepladser, når vi har forskellige arangementer. Det har vist sig, at de 30 pladser vi har nu ikke rækker, når der er fest i huset.

En del af medlemmerne har deltaget i forskellige arangementer uden for klubhuset. Åbningen af det nye Lauses grill i Nyborg, Veterantræffet på Revsøre camping, internationalt træf på dyrskuepladsen i Roskilde, månedstræf ved Caroline kaffeteriet i Middelfart, Byfesten i Gudbjerg, Åbent hus ved Bjarnes fødselsdagsfest i Gudbjerg forsamlingshus, Køreture med vores venner fra de forskellige bo fællesskaber i Svendborg og Gudme. Det kan vi som deltog kun opfordre jer alle til at deltage i. Det giver så meget fornøjelse, både for brugerne og ikke mindst for os selv.

Her i huset har der været afholdt forskellige arrangementer såsom : Julefrokost, Grillfest, Kaffepause for ST klub Danmark, Åbent hus sammen med Bueskytterne og spejderne, især ved åbent hus arrangementet har det knebet gevaldigt med fremmødet, det er synd for de medlemmer, der gør et stort arbejde for at få arrangementerne til at klappe, og det virker ikke fremmende for lysten til at stå for arrangementer fremover.

Så har huset været udlånt til forskellige fester som klubbens medlemmer står for! Jeg synes det er rigtigt godt at huset bliver brugt til disse arrangementer. MEN jeg fatter ikke at når man som medlem gerne vil bruge huset, ikke vil ofre de 100 kr. det koster for at have en nøgle, men hellere kører land og rige rundt til et andet medlem for at låne hans nøgle.  Man får naturligvis pengene tilbage , hvis man ikke vil have den mere .

Dette er blot min personlige mening ! !

 Her i 2008 lægger vi op til en del arrangementer, jeg vil med det samme opfordre jer til at melde jer som hjælpere til disse tiltag, det tærer på kræfterne, hvis det skal være de samme, der trækker læsset hver gang.

Specielt et træf her hos os selv og hele området ved spejderne, vil kræve meget af jer, det kan nok ikke blive før 2009, men skal i hvert fald planlægges allerede nu, så hold jer ikke tilbage.

Vi påtænker at holde et månedligt kaffemøde her i huset, hvor vi indbyder andre klubber, og vi vil kontakte andre klubber for at besøge dem på deres klubaftener, det skader ikke at se nye ansigter, og så kan vi måske få nye ideer.

Der er også kommet forslag om at tilbyde escortekørsel ved konfirmationer og bryllupper, så hører I om noget, så anbefal os bare. Det er altid glædeligt, at der er nogen, der vil benytte os til deres festdag, og det kan også styrke vores gode ry og rygte.

Som i måske har bemærket har vi fået en ny bestyrer af hjemmesiden. Dette har voldt Halldor store problemer, da det har været en kamp bare at få koderne, så han kunne komme i gang. Den ser rigtig fin ud nu, men der er lige et par hængepartier, før det hele kører.

Kalenderen er ikke virksom i øjeblikket, men hvis i går ind i “Opslagstavlen” får I næsten alle de nyheder I skal bruge. Jeg skal hermed opfordre alle til at komme med alt relevant I har om klubben og klublivet. Halldor venter på jeres besked.

Så har vi gang i en del weekendture. Halldor  arrangerer tur til Fynshoved, Lars TDC tur til Langeland, Kim til Ølgod eller Touring campen på Djursland, og Jan til Møn.

Så skulle de fleste af jer have en chance for at kunne deltage i et af klubbens arrangementer. så snyd ikke jer selv for denne oplevelse, det plejer at være smadder hyggeligt.

Men! !  har I en tur i tankerne som I brænder for, så sig frem. Hvis I ikke selv synes, at I kan magte arrangementet, har vi en fremragende tur koordinator, som nok skal finde hjælpere til at gennemføre det.

Lige her til sidst vil jeg opfordre til, at vi her ved valget vælger en suppleant til formandsposten, da jeg efter at have skiftet arbejde, har måtte aflyse flere møder i Idrætsforeningen, da jeg kørte rundt på de jyske veje.

 

Dette var i store træk hvad jeg lige kunne huske om, hvad der er sket siden sidst, og hvad der venter os i den kommende sæson.

 

Det Var ordene!   Tak.

 

Referat af bestyrelsesmøde hos Jan d. 23/11 07

Til stede. Jan, Lars K., Kim og Halldor. Lars M. var tilmeldt, men blev forhindret og ringede afbud.

Dagsorden:

 1. Nytårsaften i klubhuset
 2. Julefrokosten
 3. Weekendture i 2008
 4. Værktøj og maskiner og brug af disse i klubben
 5. Andre arrangementer i klubben for at øge interessen
 6. Status over afsluttede opgaver og fokus på hvad vi mangler.
 7. Planlægning af generalforsamling

8 Evt.

Ad 1. Nytårsaften. Der er pt. 6, som er interesserede i et arrangement nytårsaften. Det afføder en bestemmelse om, at vi går videre og lægger det ud på maillisten til medlemmerne. Så kan man tilmelde sig til Jan. Deltagerne bestemmer så senere, hvilken form aftenen skal have mht. spisning osv.

Ad 2. Julefrokost. Fastlagt til 18/1 08. Lars K har lavet et oplæg. Det bliver ligeledes sendt ud pr. mail til medlemmerne. Det er bestemt, at man hver i sær medbringer en ret. Man tilmelder sig til Lars og meddeler ham samtidig, hvad man har tænkt sig at bidrage med således, at bordet ikke bliver fyldt med lutter leverpostej.

Ad 3. Weekendture med 1 overnatning. Vi prøver at arrangere 4 ture.

Jan tur til Møn.

Lars tur til Langeland

Halldor tur til Fynshoved

Kim tur til enten Ølgod eller Touringcamp.

Hver især laver et oplæg til generalforsamlingen.

Med den gode Sverrigstur in mente vil vi prøve at lave en ferietur. På årsmødet vil vi opfordre medlemmerne til at komme med forslag evt. arrangere en ferie.

Ad 4. Værktøj og maskiner mm. Værkstedet udstyres med flere maskiner og værktøj således, at det kommer til at fungere. Der skal opsættes en bimåler, således at elforbruget ikke belaster vor moderforening. Nogle maskiner vil kræve, at der er en maskinkyndig tilstede, når de bruges, men der tænkes afholdt instruktionsmøde om f.eks. drejebænken. Der bliver udarbejdet retningslinjer for brugen af maskiner. Mht. til værktøj vil vi mærke dette, men ellers opfordre til, at det bliver på værkstedet. Ved hjemlån for en meget kort tid, skal man skrive sig på en tavle med tidspunkt for lånet og forventet tilbagelevering.

Bestyrelsen har også planlagt indkøb af en MC-trailer. Kim har kontakter, hvor den kan indkøbes for ca. (max) 6000,00 kr.

Ad 5. Andre arrangementer.

Torsdagsklubben starter igen nu i ulige uger.

Vi vil forsøge at arrangere et besøg på et MC-værksted

Instruktionsarrangementer i klubregi med bl.a. dækskift, herunder afbalancering, samling af Kims MZ (ikke den, der står på værkstedet nu ;-))  ), samling af kardan på Jans Honda ST 1100 Pan European. Diverse gejling, polering og småskrueri.

Ad 6. Status. Færdige arbejder. Opsætning af varmepumpe i klubhuset. Regnvandsdræn foran værkstedet.

Mangler: Blyholdig jord –afventer,

Omgangsdræn ved værkstedet. Jan kontakter igen Hans Hvenemose. Vi skal helst finde et tidspunkt inden jul.

Færdiggørelse af el i værkstedet. Vi må prøve at få en til at opsætte og færdiggøre installationerne. Kender nogen en, der vil og kan tage ansvar for dette, så meld tilbage til bestyrelsen.

Der skal opsættes ny målertavle og insatalleres bimåler til værkstedsdelen.

Ad.7. Årsmøde/generalforsamling. Fastlagt til d. 11/3 kl. 19.00 i klubhuset. Dagsorden følger senere.

Ad 8. Evt. Forsikring af værksted og ”indbo” i dette. Det gælder også tyveri af evt. opstaldede

MC-er. Jan prøver at finde ud af status pt.

Efterlysning. Hvem har lånt højtryksrenseren. Den bedes bragt tilbage til kluhuset hurtigst muligt.

Ref. HS

 

 

Bestyrelsesmøde 28/6 07.

Mødet foregik hos Jan. Alle var til stede, Helge dog først til kaffen.

Dagsorden

 1. Hvad gør vi for at få klubben i omdrejninger?
 2. Opfølgning på planlagte opgaver.
 3. Orientering om kommende aktiviteter.
 4. Ture.
 5. Evt.

Ad. 1. Jan efterlyste flere omdrejninger i klubben. For megen stilstand og ingen til at køre ture på klubaftener. Den øvrige bestyrelse mente ikke det var et problem i og med, at det er sommer og havetid. Vi afventer.

Ad. 2Bly. Flemming siger, vi kan låne hans minigraver. I første omgang deponere det på en presenning bag klubhuset for senere afhentning af lastbil. M.h.t. 200 m. banen skal der bruges en rendegraver. Jan kontakter Hans Hvenemose og laver en aftale.

Varmepumpe. Flemming køber en v. Harald Nyborg og Lars K og Halldor sætter den op  Formentlig i uge 27.

Dræn. Holger har prøvet at samle folk. Nu kan vi i forbindelse med opgravning af bly bruge rendegraveren, som alligevel vil være på stedet. I den forbindelse tænkes arbejdet sat i gang igen. Holger og Verner kontaktes.

Isolering. Udskydes til senere.

Stikkontakter. Lars K opgør, hvad der skal bruges for at færdiggøre installationerne i værkstedet. Arbejdet skal færdiggøres snarest.

Ad. 3Grillaften lægges enten 10/8 eller 17/8. Datoerne sættes op i klubhuset, som E-mail og i netavisen. Den aften med flest tilmeldinger bliver foretrukket. Folk skal selv medbringe det, der skal spises. Øl, vin og vand kan købes.

Byfest. 11/8 er der byfest i Gudbjerg. Forventer fremvisning af MCer. Der startes fra klubhuset kl. 14.30 Man efterlyser hjælpere til rejsning af telt. Hjælperne inviteres til grillaften den 24/8.

Hvervekampagne. 22/9 er der kampagne hos OK i Gudbjerg. Der er brug for 4 frivillige. Lars M. og Kim har allerede meldt sig til tjansen.

Veterantræf. Som tidligere er der veterantræf på Revsøre Camping. Også her skal vi vise motorcykler og vil figurere som udstillere. Det indebærer, at vi får en gratis øl, vand eller kaffe. Vi mødes til morgenkaffe i klubhuset kl. 9. På træffet vil der være udstilling af  veteranbiler,

-motorcykler, -traktorer maskiner af forskellig slags, -knallerter. Der vil være traktorringridning, opvisning med modelfly m.m. Lørdag aften fællesspisning til 135 kr. pr. næse. Der vil være musik til spisningen og et tremandsorkester. Slut kl 24. Der er gratis overnatning i telt eller campingvogn. Søndag morgen kan man deltage i et morgenbord for 30 kr.

 1. 4. Ture.Vi har før talt om en tur tilScotland. Det var ret dyrt, men Lars K kender nogle der netop nu er på MC-ferie derovre. Når han ser dem, vil han forespørge dem om diverse. Bl.a. priser.

Weekendtur. Der er tidligere talt om en tur til Langelandsfortet. Vi kunne udvide denne tur til en weekendtur til Sydlangeland. Der er foreslået 1-2/9 og 15-16/9.  Halldor prøver at arrangere en tur.

Ad. 5. Evt. Der er kommet en lov om, at børn på bagsædet skal være over 135 cm. Lars K opfordrer medlemmerne til at protestere. Loven er vedtaget uden at have været i høring hos interesseorganisationer. Lars K sender et link på E-mail, hvor man, hvis man er enig, kan underskrive en protest.

 

MC-Gudme. Bestyrelsesmøde 040107

Til stede Jan, Kim, Flemming, Mogens, Halldor, Helge og Lars M.

 1. Opdatering af medlemsliste. Enkelte har ikke betalt for 2006. Vi vurderede hver enkelt,  og de, vi mener stadig vil være medlem, får tilsendt et girokort. Kun få har aktivt udmeldt sig. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at indbetale kontingent over homebanking eller kontant på klubaftener, for girokort indbetalt i bank registreres ikke med indbetalers navn.
 2. Kontingent. Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 50 kr, og opfordrer i øvrigt medlemmerne til at bakke op om de par timers arbejde om året, som Gudbjerg Idrætsforening opfordrer os til at yde.
 3. Klubarrangementer. Til alle klubarrangementer, hvor der kan købes øl og spiritus (også fredagsbar) kræves der medlemskab af klubben. Evt. gæster skal altså også være medlemmer, og det påhviler vore medlemmer at tage ansvar for, at de er det. Denne strenge regel er et politimæssigt krav om spiritusbevilling i forbindelse med udskænkning til ikke medlemmer, og disse gives kun få gange om året. En overtrædelse kan få store økonomiske konsekvenser for klubben.
 4. Klubben afholder julefrokost fredag d. 26/1 kl. 18.00 for klubbens medlemmer. Forventet pris ca. 100 kr. pr. medlem. Tilmelding til Halldor eller påtegning på listen i klubhuset senest 19/1.
 5. Neumünsterturen. MC-Gudme dækker halvdelen af underskuddet til juleturen til Neumünster. Det andrager ca. 750 kr. som dækkes mod kvittering. Vi afventer henvendelse fra Legionærerne.
 6. Værkstedet. Malou har opmålt ”våde” vægge. Flemming oplyser, at gavlen er isoleret med gasbetonplader, og foreslår opmuring med multiplader på de sidste uisolerede vægge. Forinden aftaler Flemming med Lars K. færdiggørelse af eltavlen, så vi kan få afsluttet den del, inden vi fortsætter med det øvrige. Vi er enige om, at det er en god ide med kogearrangement i ”værkstedskøkkenet”, men vi foretrækker et komfur med ovn frem for et nedbygget keramisk arrangement. Andre dele til færdiggørelse af køkkenet indkøbes løbende.
 7. Evt. Status. MC-Gudme er et godt sted at komme og klubben har et godt drive og en god klubånd. Nu har vi holdt et sabbatår fra det sidste af de praktiske ting, vi mangler at lave, og nu skal vi i gang igen med køkken (Gunner + flere), dræn (Holger og Hans ?), isolering (Verner og Flemming?), oprydning på skydebanerne (Mogens + alle) og evt. mere!!!!.

Lars M efterlyser stof til hjemmesiden, så har du noget at bidrage med, så skynd dig at sende det til ham.

Vi efterlyser også forslag til sommertur. Lars M. har en kontakt i Tyskland, som han vil prøve at tale med, men er der andre gode ideer og forslag, så kom frem med dem.

                                                                                                 Ref. Halldor

 

 

 

Hej alle store som små der er så venlige at komme i klubben når der er arrangementer.

 

Der er fra idag sat et mega XBOX anlæg op i klubhuset, så alle børn og barnlige sjæle kan hygge sig endnu mere,hvis der alligevel ikke er plads i baren.

 

Vh. Bestyrelsen.

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2005

Bestyrelsen blev konstitueret sådan: Formand: Mogens S. Turkoordinator: Jan K. Kasserer: Kim J. Husansvarlig: Flemming B. Sekretær: Niels S.

Spørgsmålet om lifter følges op af Flemming og Verner, som der så også kan stilles spørgsmål til af medlemmerne.

Åbent hus den 4. juni.
Kombineres med tøseturensafslutnming hos os
Arrangementsudvalg til dette arrangement er: Mogens, Flemming, Malou og Helle.

Kuglefang.: Mogens arrangerer nogle arbejdstidspunkter, som det så er muligt at melde sig til.

Regnskab: Kim overtager alt med hensyn til regnskabet, så der ikke føres noget andre steder og som vi ikke ved noget om.

Ture: Vi vil lave en fælles tur til Laus i Nyborg søndag den 8. maj kl. 13.00. Snak videre med Jan om det.

Logo: Vi undersøger priser på caps, ærmemærker og evt. andet. Niels har nogle priser og Mogens udnersøger yderligere.

Niels S.

Beslutningsreferat fra medlemsmødet den 15. marts 2005

1. Formandens beretning vedtaget

2. Budget for værkstedet vedtaget som følger:
Isolering 10.000 kr.
Fyr 8.000 kr.
Gulv, kloak og vandrør 20.000 Kr.
Desuden blev der vedtaget et forslag om varmt vand på toilettet.

3.Sverigestur: Tilmelding til Haldor
Sjællandstur tilmelding til Jan

4. Fungerer klubben. En snak uden vedtagelser.

5: Valg til bestyrelsen:
Flg. blev valgt:
Flemming
Jan
Niels
Kim J.
Mogens var ikke på valg
Suppleant: Helge

6. Klublogo: Bes Bønneløkkes forslag blev valgt med stort flertal.

7. Eventuelt. Husk fremover at betale kontingent inden medlemsmødet i marts.

Niels S.

Arbejdsopgaver

På det seneste bestyrelsesmøde blev der bl.a. snakket om at få beskrevet de arbejdsopgaver, der ligger i forhold til idrætsforeningen.
Disse vil løbende blive opdateret her på siden.

I den forbindelse har Mogens meddelt, at der er opgaver i forbindelse med:
Byfesten i Gudbjerg den 13. august 2005.
Folkefesten som er den 19.11.05.

Redaktøren

Medlemsmødet den 11. januar 2005

Der var følgende punkter på dagsordenen:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Siden sidst, herunder orientering om renovering.
 3. Snak om kommende opgaver vedr. frivilligt arbejde i forbindelse med folkefest OK mv.
 4. Oplæg til medlemsmøde hvor der vælges bestyrelse.
 5. Eventuelt.

Der var et rigtig pænt fremmøde på omkring 18 medlemmer.
Mogens orienterede om renoveringen og de økonomislke muligheder.
Mogens gennemgik systematisk de opgaver, som klubbmedlemmerne kan påtage sig i det kommende år. Det drejer sig om 3 gange PR for OK-kort, folkefesten, nytårskoncert, sommer/byfest og evt. GOGs koncerter.
Det fremgik ikke om Helge skulle spille harmonika ved en af de nævnte koncerter. Eller om Freddy skulle synge karaoke.

Det kommende medlemsmøde, hvor der bl.a. skal vælges bestyrelsesmedlemmer bliver tirsdag den 15. marts kl. 19.00.
I forhold til klubbens vedtægter blev det besluttet at, der skal vælges kasserer, turkoordinator og bygge- og husansvarlig.
Kim, Jan og Flemming har meddelt, at de stiller op. Lars R. er villig til genvalg, hvis der ikke er nok opstillede på den aften, hvor valget foregår, men hvis de tre holder fast (og ikke melder sig ud inden) er der tre opstillede til tre poster. Hvis der er flere, der ønsker at opstille kan det gøres på mødet, men det er bedst lige at orientere formaneden inden mødet.

Under eventuelt fortalte Malou, at der er tøsetur den 4. juni. Hvor tøserne vil slutte af i mcGudmes klubhus ved 17 tiden – her er der lidt arbejde, der skal gøres, så her må drengene gerne være med.
Malou understregede, at selve turen kun er for piger og alle forsøg med parykker og maskara vil blive gennemskuet

Redaktøren

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. november 04

 • Vi er pt. 45 medlemmer heraf cirka 3 uden mc.
 • Bankbeholdningen er på 6.615 kr, og kassebeholdning på 1.130 kr.
 • Der udskrives en konkurrence om klubbens logo. Alle kan deltage og præmien vil formodentlig blive flydende. Nærmere om konkurrencen kommer snarest her i Avisen.
 • Der afholdes Glögg aften i klubhuset tirsdag den 14. december kl. 19.00.
  Medlemmer må tage ledsager med og både glögg og æbleskiver, ja selv syltetøjet vil være på klubbens regning. Det er altså gratis, så vi håber mange møder frem. Der inviteres i øvrigt pr. E-mail.
 • Arrangementer i klubben. Hver den anden tirsdag i måneden vil der i vintertiden (og det er nok til og med marts) være et arrangement i klubben.
  Tirsdag den 14 december er altså glögg aften
  Tirsdag den 11. januar er der medlemsmøde kl. 19 (dagsorden udsendes pr. E-mail) og kl. 20.00 kommer forsikringsmægler Anthony Eden og fortæller om mc-forsikringernes brogede verden og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål evt. ud fra din egen medbragte police.
  Tirsdag den 8. februar. Bowling aften ved Jesper. (Da Jesper efter dette møde har meldt sig ud vil

bestyrelsen spørge om andre vil arrangere sådan en aften eller har forslag til emner,
Tirsdag den 8. marts havde Jesper også påtaget sig et arrangement, som så heller ikke bliver til noget. Bestyrelsen vil arbejde på at der også bliver et godt arrangement denne aften.

 • Jule/nytårsfest den 8. januar, Vi har vedtaget datoen og vil spørge om nogen vil være med til at arangere festen, så det ikke bare bliver bestyrelsen, der bestemmer, hvordan festen skal være.
 • Angående værkstedet har bestyrelsen besluttet, at der lægges gulv så hurigt som muligt. Hvem vil være med?? kontakt snarest Mogens. Der er foreløbig bevilget 20.000 kr. til dette arbejde.
 • Medlemsmødet den 11. januar kl. 19.00 indeholder først og fremmest følgende punkter: Mogens kommer med at oplæg vedrørende forenings-arbejdsopgaverne. Vi har snakket en del om det og vil forsøge, at gøre det meget mere overskueligt.
  Et andet punkt er kontingentfastsættelse for næste år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 200.
 • Lars Retoft vil lave et helt opdateret E-mail register, så er du usikker på om klubben har din rigtige adresse, seå send den hurtigt til lars.retoft@mail.dk

Referent Niels S.

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. maj 04

 • Der sendes brev + girokort til de interesserede, som endnu ikke har meldt sig ind og betalt de 200 kr., som dækker et års kontingent.
 • Vi følger byggeudvalgets indstilling og opprioriterer indretning af klublokalet. Dette sker bl.a. på en arbejdsdag torsdag den 20. maj, hvor vi håber, så mange som muligt vil komme og hjælpe til mellem kl. 9 og 14.
 • Byggeudvalget kan arbejde videre og som første etape kikke på at indtrette værkstedet med gulv og en port. Så kan lokalet allerede have en funktion og de 20.000 kr. er udelukkende til denne indretning. Formanden præciserer, at de 20.000 kr. ikke har noget med oprydning af skydevolde at gøre.
  Byggeudvalget må gerne planlægge yderligere etaper i forbindelse med udnyttelsen af værkstedsarealet.
  Bestyrelsen mener altså, at det vigtigste er at få selve lokalet gjort brugbart og der er altså penge til det.
 • Udover kontingent indbetalingerne har vi en lille smule penge, som stod i huset, da vi flyttede ind. I første omgang vil vi bruge ca. 600 kr. til indretning af klublokalet.
  Det er ikke alverden, men så er vi kommet i gang.
 • Der sættes fotos af medlemmerne med navn på vores opslagstavle. De. som ikke er med på billederne i føærste omgang bedes aflevere et pasfoto eller sende et digitalt forto til MOgens på adressen ms@gudme.dk
 • Vi vil prøve at finde en dato for en fest i juni måned. Er der forslag til dato???
 • Vi diskuterede muligheden af et indhold i klubaftenerne fra efteråret. Det kunne f.eks. være et lille indslag på en halv times tid, som kunne gå over et tema, som eneten har med mc’er at gøre eller et andet spændende emne. Det vil vi gerne have nogle tilbagemeldinger på.

Referent Niels S.

Fra byggeudvalget

På byggeudvalgsmødet den 27/4 vedtog de fremmødte udvalgsmedlemmer enstemmigt at indstille til bestyrelsen, at opprioritere:

 • Indretning af selve klublokalet med møbler, lamper, vægudsmykning o.l.
 • Fremstille en terrasse foran huset. Kim har et læs paller, hvorpå der kan sættes forskallingsbrædder, træfliser eller lignende.
 • Oprydning i depotrummet.

Denne indstilling betyder, at beslutninger angående værksted er udskudt foreløbigt.
Medlemmer, som er i mod denne indstilling kan henvende sig til bestyrelsen med deres forslag.
Der vil meget hurtigt blive indkaldt til et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen så vil behandle indstillingen. Det er selvfølgelig et gæt, men det er klubavisens indtryk, at indstillingen bliver vedtaget i bestyrelsen, hvis ikke der kommer alternative, meget konstruktive forslag.

Desuden rejste byggeudvalget spørgsmål om de penge, klubben er stillet i udsigt kontra oprydning efter skytteforeningen, kuglefang og sådan noget. Lyder det kryptisk, så vil bestyrelse undersøge og præcist formulere, hvad det betyder. Vi regner med at Mogens ved det.
Han var desværre forhindret på byggeudvalgsmødet.

Såfremt planen bliver vedtaget i bestyrelsen, vil vi arrangere en arbejdesdag.
Men vi kunne da allerede høre nu, hvordan i forholder jer til det.

Vi forestiller os for eksempel kl. 9 til ca. 15-16. Det er ikke et kæmpeprojet, men vi håber så mange som muligt vil bakke op om det, så vi kan få gjort huset lidt hyggeligere.
Kassereren mener, at klubben kan give en lille frokost til de fremmødte.

Niels S.

Fra bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 22-03-04 har bestyrelsen konstitueret sig sådan:

Mogens Stampe, formand
Niels Skriver, sekretær
Lars Retoft, kasserer
Taxa Helge, suppleant